Coğrafyanın Araştırma Dalları Nelerdir

Coğrafyanın araştırma dalları

Fiziki coğrafya ve Beşeri coğrafyadır. Fiziki coğrafya yeryüzünün fiziksel özellikleri (yer, su, hava ve canlılar) ile ilgilenirken beşeri coğrafya bu fiziksel özelliklere göre şekillenmiş insan yaşayışı, ekonomisi gibi toplumsal konularla ilgilenmektedir.

Fiziki coğrafyanın başlıca bölümleri

    Biyocoğrafya            İklimbilim & Meteoroloji     Kıyı coğrafyası     Kuvaterner bilimi
    Jeodezi                    Yüzey bilimi                      Glasiyoloji            Su bilimi & Hidrografi
    Manzara ekolojisi     Okyanus bilimi                  Pedoloji               Paleocoğrafya

Beşeri coğrafyanın başlıca bölümleri:

    Kültürel coğrafya     Yerleşme coğrafyası     Ekonomik coğrafya     Sağlık coğrafyası
    Tarihi coğrafya        Siyasi coğrafya             Nüfus Coğrafyası       Şehir coğrafyası
    Sosyal coğrafya      Ulaşım coğrafyası          Turizm coğrafyası    

Sitede Ara