Coğrafyanın Dalları ve Alt Dalları Nelerdir

Coğrafyanın Dalları

Coğrafya, bazı farklılıklar olsa da genellikle aşağıdaki alanlara ayrılarak incelenir.

A.Fiziki coğrafya

    1.Jeomorfoloji
    2.Klimatoloji
    3.Toprak coğrafyası
    4.Hidroğrafya
        a-Yeraltı suları ve kaynaklar
        b-Akarsular Coğrafyası
        c-Göller Coğrafyası
        d-Denizler ve Okyanuslar Coğrafyası
    5.Biyocoğrafya
        a-Bitki coğrafyası (Fitocoğrafya)
        b-Hayvan coğrafyası (zoocoğrafya)
    6.Afetler Coğrafyası

B.1.Beşeri coğrafya

    1-Nüfus Coğrafyası
    2-Yerleşme coğrafyası
    3-Sağlık coğrafyası
    4-Tarihi coğrafya

B.2.Ekonomik Coğrafya

    1-Sanayi Coğrafyası
    2-Tarım Coğrafyası
    3-Turizm coğrafyası
    4-Ulaşım Coğrafyası
    5-Ticaret Coğrafyası
    6-Madencilik
    7-Enerji Kaynakları

C.Bölgesel coğrafya

    1-Kıtalar Coğrafyası
    2-Ülkeler Coğrafyası
    3-Bölgeler Coğrafyası

Sitede Ara