Düalizm Nedir Felsefe, Tarihi, Kısaca Tanımı, Hakkında Bilgi

Düalizm, felsefe ve din biliminde başta olmak üzere, çeşitli öğretilerden bahsetmek ve bunları tanımlamak için geliştirilen yöntem olarak adlandırılabilir. Bu öğretilerin tamamında iki temel maddenin (genelde zıt) bulunduğu yer alır. Bu iki temel madde, özellikle de zıt güçler veya varlıklar olabilir.

Türkçeye ikicilik olarak da çevrilen ve “iki” anlamındaki Latince “duo” sözcüğünden türetilmiş olan düalizm, birbirine indirgemeyen iki farklı tözün olduğunu savunan felsefi bir yaklaşımdır.Bu yönüyle tüm varlıkların tekbir tözden kaynaklandığını ileri süren tekçilik ve ikiden fazla sayıda töz olduğu iddiasındaki çokculuk yaklaşımlarından ayrılır.

Genel anlamda dişi-erkek, iyi-kötü ya da aydınlık-karanlık olan bu çiftler, Çin düşüncesinde Yin-Yang, Hint düşüncesinde Tamus-Satva, Zerdüştilik inancında Ahura mazda-Angra mainyu olarak tasavvur edilir. Din biliminde düalizm, tüm varoluşu yaratan-yaratılanlar, öteki dünya-dünya, ruh-madde,gibi tezatlarla açıklayan bir perspektif olarak anlaşılabilir.

Ahlak dualizmi, iyimser ile kötü niyetli arasındaki büyük tamamlayıcının ya da çatışmanın inancıdır. Basitçe, “ahlaki” olabilecek ve bunları nasıl temsil edebileceğinden bağımsız olan herhangi bir yorumdan bağımsız olarak, işyerinde iki ahlaki zıtlık bulunduğunu ima eder.

Alternatif olarak, ontolojik ikilikçilikte dünya, iki ana başlık altında toplanmış kategorilere ayrılmıştır. Muhalefet ve evrenin iki temel ilkesi olan yin ve yangın birleşimi, Çin felsefesinin büyük bir bölümünü oluşturur ve Taoizm’in hem bir felsefe hem de bir din (bunun Konfüçyüsçülükte de tartışılmaktadır) olarak önemli bir özelliğidir.

Düalizm Tarihi

Ahlak dualizmi bir teolojik inanç olarak başladı. Düalizmin ilk belirgin anlayışı, M.Ö. 5. yüzyılın ortalarında Eski Zerdüştiane Din İli’nden geldi. Zerdüştçülük, Ahura Mazda’nın tüm iyi şeylerin ebedi yaratıcısı olduğuna inanan tek tanrılı bir dindir. Ahura Mazda’nın emrini ihlal eden şey, yaratılmamış her şey olan Druj’dan kaynaklanmaktadır. Bundan insanlar için önemli bir seçim var. Ya Ahura Mazda için insan hayatına tam katılırlar ya da hiç kimseye gücünü vermezler. Kişisel ikilik, daha sonraki dinlerin inançlarında daha farklıdır.

Hıristiyanlığın iyi ve kötü arasındaki dinsel dualizmi, Tanrı’nın (iyi) kaçınılmaz olarak şeytani (kötülük) yok ettiği gibi mükemmel bir ikiliği değildir. Erken Hıristiyan İkiliği büyük ölçüde Platonik Dualizm üzerine kuruludur (Bkz. Neoplatonizm ve Hıristiyanlık). Ayrıca Hıristiyanlıkta, maddi olmayan bir Hıristiyan Ruh fikrine dayanan bir ruh-beden ayrımı ile kişisel bir ikilik vardır.

 

Daha yeni Daha eski