Klasik Liberalizm Nedir, Tanımı, Tarihi, Hakkında Bilgi

Klasik liberalizm, hukukun egemenliği altındaki sivil özgürlükleri savunan ve özgür piyasa kapitalizmi olarak da adlandırılan ekonomik liberalizmde bulunan ekonomik özgürlükleri vurgulayan siyasi bir ideoloji ve liberal bir koldur.

Klasik liberalizm 19. yüzyılın başlarında gelişirken, önceki yüzyılın fikirlerine dayanıyordu. Kentleşmeye ve Avrupa ve Amerika’daki Sanayi Devrimi’ne bir cevaptı. Fikirleri klasik liberalizme katkıda bulunan dikkate değer kişiler John Locke, Thomas Jefferson, Jean-Baptiste Say, Thomas Malthus ve David Ricardo’yu içerir. Adam Smith ekonomisine ve doğal hukuka, faydacılığa, ilerlemeye ve inancına dayandı.

Klasik liberalizm Teriminin Tanımı
Klasik liberalizm terimi, önceki 19. yüzyıl liberalizmini yeni sosyal liberalizmden ayırmak için geriye dönük olarak uygulanmıştır. Klasik liberalizm ifadesi bazen 20. yüzyıl öncesindeki bütün liberalizme başvurmak için kullanılır ve bazı muhafazakarlar ve liberterler, özellikle de Birleşik Devletler’de, klasik liberalizm terimini, bireysel özgürlük ve asgari hükümetin önceliğine olan inancını tanımlamak için kullanırlar.

Kısaca Klasik liberalizm Tarihi

Büyük Britanya
İngiltere’deki klasik liberalizm, Whiggery ve radikalizmden kaynaklanıyordu ve Fransız fizyokrasisinin etkisinde kaldı ve yeni bir politik ideolojiyi temsil etti. Sahraaltı, 1688’deki Görkemli Devrimi izleyen baskın bir ideoloji haline geldi ve hukukun üstünlüğünü savunan ve mülkleri savunan Parlamentonun savunmasıyla ilişkilendirildi. Hakların kökenleri, eskiden beri var olan eski bir anayasada görülüyordu. Whigs’in bazılarının basın özgürlüğünü ve konuşma özgürlüğünü içerdiğini düşündüğü bu haklar, doğal haklardan ziyade gümrük tarafından haklı görüldü. Yöneticinin gücünün kısıtlanması gerektiğine inandılar. Sınırlı oy kullanmayı desteklerken, oy vermeyi bir hak olarak değil bir ayrıcalık olarak görüyorlardı. Bununla birlikte, Whig ideolojisinde herhangi bir tutarlılık yoktu ve John Locke, David Hume, Adam Smith ve Edmund Burke gibi farklı yazarlar, Whigs’ler arasında etkili oldu; bunların hiçbiri evrensel olarak kabul edilmedi.

Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri’nde, ideallerine çok az muhalefet göstermesi nedeniyle liberalizm güçlü bir kök saldı; buna karşın Avrupa’da liberalizm, soyluluk, aristokrasi, yeryüzündeki melez, yerleşmiş kilise ve aristokrat gibi birçok gerici veya feodal çıkarların karşısında Ordu subayları.

Thomas Jefferson liberalizm ideallerini kabul etti, ancak Bağımsızlık Bildirgesinde Locke’un “yaşam, özgürlük ve mülkiyet” kavramını daha sosyal açıdan liberal olan “Yaşam, Özgürlük ve Mutluluk Peşinde” olarak değiştirdi. Amerika büyüdükçe sanayi, Amerikan yaşamının daha büyük ve büyük bir parçası oldu; Ve Amerika’nın ilk popülist cumhurbaşkanı Andrew Jackson’ın döneminde ekonomik sorunlar ön plana çıktı. Jackson döneminin ekonomik fikirleri neredeyse evrensel olarak klasik liberalizmin fikirleri idi. Hükümet ekonomiye “elden çıkarma” tavrını aldığında özgürlük en üst düzeye çıkardı.

 

Sitede Ara