Nomofobi Nedir, Ne Demek, Tanımı Hakkında Bilgi

Nomofobi, cep telefonu bağlantısını kaybetme korkusu. Terim, İngilizce “no mobile phobia” sözlerinin kısaltılmasından oluşur.

“Mobil telefonsuz fobi” nin kısaltılmış hali, cep telefonu kullanıcılarının yaşadığı endişeleri değerlendiren İngiltere merkezli bir araştırma organizasyonu olan YouGov’u devreye sokan UK Post Office’in 2008 yılında yaptığı bir çalışmada ortaya çıkmıştır. Çalışma, İngiltere’deki cep telefonu kullanıcılarının yaklaşık% 53’ünün “cep telefonlarını kaybederken, pil tükenmediyse ya da şebeke kapsamı dışındaysa” endişeli olma eğilimindeydi. 2,163 kişinin katıldığı çalışma, erkeklerin yaklaşık% 58’inde ve kadınların% 47’sinde fobiden muzdarip olduğunu ve% 9’luk bir kısmının cep telefonları kapalı olduğunda stresli olduğunu keşfetti. Ankete katılanların% 55’i cep telefonlarını kullanamadıklarında endişe duyduklarının ana nedeni olarak arkadaşlarıyla veya ailenle temas kurduğunu gösterdi. Çalışma, ortalama bir nomofobia olgusunun yol açtığı stres seviyelerini, “düğün günlüğü titreşenler” indekiyle paralel ve diş hekimini ziyaret etti.

Bir başka araştırmada Sağlık Hizmetleri’ndeki 547 erkek, lisans öğrencisinin% 23’ü nomohobik olarak sınıflandırılırken,% 64’ünün ise nomophobisi gelişme riski taşıdığı tespit edildi. Bu öğrencilerin yaklaşık% 77’si cep telefonlarını günde 35 veya daha fazla kez kontrol etmiştir.

Teknolojideki değişikliklerle birlikte, yeni zorluklar her geçen gün artıyor. Yeni tür fobiler ortaya çıktı (sözde tekno-fobiler). İlk cep telefonu 1983 yılında tüketici pazarına tanıtıldığından beri, bu cihazlar toplumların çoğunda önemli ölçüde ana akım haline geldi.

Shambare, Rugimbana & Zhowa (2012), cep telefonlarının “muhtemelen 21. yüzyılın en büyük uyuşturucu olmayan bağımlılığı” olduğunu ve bu kolej öğrencilerinin telefonlarında günde dokuz saat kadar zaman harcayabileceğini iddia ettiler; Modern yaşamın bir sürücüsü olarak teknolojileri ve “teknolojinin bir paradoksu” örneği  Bu hem özgürlük hem de köleliktir.

Nomofobi Belirtiler

     kaygı
     Solunum değişiklikleri
     titreme
     terleme
     çalkalama
     oryantasyon bozukluğu
     taşikardi

Nomofobi Duygusal belirtiler

     depresyon
     panik
     korku
     bağımlılık
     ret
     kendine güvensizlik
     yalnızlık hissi

Nomofobi Tedavisi

Şu anda, bilimsel olarak kabul edilmiş ve ampirik olarak kanıtlanmış tedaviler, nispeten yeni konsepti nedeniyle çok sınırlıdır. Bununla birlikte, umut verici tedaviler arasında bilişsel-davranışçı psikoterapi ve farmakolojik müdahaleler bulunmaktadır. Tranilsipromin ve klonazepam kullanan tedaviler, nomophobia’nın etkilerini azaltmada başarılı olmuştur.

Bilişsel davranışçı terapi, teknolojik etkilerden bağımsız olarak özerk davranışları pekiştirmek suretiyle etkili gözükmektedir, ancak bu tedavi şekli randomize yollardan yoksundur. Başka bir olası tedavi, “Gerçeklik Yaklaşımı” ya da hastadan davranışları cep telefonlarından uzaklaştırabilmesini isteyen Gerçeklik terapisidir.  Aşırı veya şiddetli vakalarda nöropsikofarmakoloji, benzodiazepinlerden antidepresanlara kadar her zamanki dozlarda avantajlı olabilir. Hastalar ayrıca klonazepam ile birlikte tranilspromin kullanılarak başarılı bir şekilde tedavi edildi. Bununla birlikte, bu ilaçların doğrudan doğruya nomophobia değil sosyal anksiyete bozukluğu tedavisi için tasarlandığını belirtmek önemlidir. Hayırsever korkuları doğrudan doğruya tedavi etmek oldukça zor olabilir, ancak herhangi bir altta yatan zihinsel rahatsızlığı araştırmak, tanımlamak ve varsa bunları tedavi etmek daha mantıklı olabilir.

Göçme korkusu oldukça yeni bir konsept olsa da, bu ölçeklerden birine örnek olarak, “Cep Telefonunun Bağımlılık Anketi / Mobil Telefon Bağımlılığının Testi (QDMP / TMPD)” adlı diyagnostikte psikometrik ölçekler mevcuttu.

Sitede Ara