Nüfus Coğrafyası Nedir, Ne Demektir, Tanımı

Nüfus coğrafyası, nüfusla ilgilenen beşeri coğrafyanın dalıdır. Doğal çevre ile nüfus arasındaki ilgiyi araştırır. Kıta ülke, bölge, bölüm ve yöre ölçeğinde nüfusun dağılışı ile dağılışı etkileyen doğal ve beşeri faktörleri araştırır.

Nüfus coğrafyası, nüfusun özellikleri, dağılışı, sık-seyrek nüfuslu bölgeleri belirlemek için verileri demografi biliminden alır. Meteoroloji-klimatoloji arasındaki bağlantı, demografi-nüfus coğrafyası arasında da görülür. Demograflar tarafından nüfus sayımları ve araştırmalara dayalı hazırlanan nüfus istatistikleri bu açıdan önemlidir.

Mekanlar arasında nüfus yoğunluğu farklılığı nüfus coğrafyasının konusudur. Bu farklılığın doğal ve beşeri sebepleri araştırılır. göç olgusu neden ve sonuçları ile nüfus coğrafyasının inceleme alanına girer. Göç; ülke içinde (iç göç) ve ülke dışına (dış göç) olabilir. Çoğunlukla ekonomik sebeplere dayanan göç, eğitim, sağlık, terör, kan davası, doğal afetler nedeniylede gerçekleşir. Beyin göçü bir diğer göç türüdür.

Nüfus artış hızı ülkelerin geleceğini ilgilendirmesi nedeniyle araştırılır. Gelişmiş ülkeler nüfusunu artırmaya çalışırken, gelişmekte olan ülkeler azaltmaya çalışmaktadır. Genç, olgun ve yaşlı nüfusun miktarı ve yıllar içindeki değişimi incelenir. Gelşmiş ülkelerde yaşlı nüfus, gelişmekte olan ülkelerde genç nüfusun fazlalığı sorun oluşturur.

Nüfus piramitleri hazırlanarak veriler görsel hale getirilir. Nüfusun cinsiyet yapısı, okur-yazarlık durumu, ekonomik faliyet kollarına (tarım, sanayi, hizmet) dağılımı, kır-kent nüfusu Nüfus coğrafyasının araştırma konularıdır.

Çin’in uyguladığı tek çocuk politikası, zamanımıza geldiğimizde cinsiyet dengesizliğine sebep olmuştur. Ailelerin hakları olan tek çocuğun erkek olmasını istemesiyle sorunlar oluşmuştur. Evlenme çağındaki gençlerin eş bulamama ihtimali doğmuştur.

Sitede Ara