Juche Nedir, Kimilsungizm Nedir, Tanımı, Hakkında Bilgi

Juche ya da Kimilsungizm (Korece: 주체사상), Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti resmi devlet ideolojisi ve ülke siyasi sisteminin temelidir. Bu doktrin Kim Il-sung öğretisinin bir parçasıdır. Kelime anlamı ana gövde veya konu olarak Türkçeye çevrilebilir. Ayrıca bağımsız duruş ve kendi kendine yetebilme hali olarak da yorumlanabilir.

Kim Il-sung (1912-1994), başlangıçta Marksizm-Leninizm’in bir varyantı olarak görülen ideolojiyi, Marksizm-Leninizm’in tarihsel materyalist düşüncelerini birleştirirken karakterinde açıkça “Korece” haline gelene kadar geliştirmiştir. Bireyi, ulus devletini ve egemenliğini kuvvetle vurguluyor. Sonuç olarak, Juche, Kuzey Kore hükümetinin politika kararlarını 1950’lerden bu yana haklı göstermek için kullandığı bir dizi ilke olarak kabul edildi. Bu ilkeler arasında, “jarip” (ulusal ekonomi) inşası ve “jawi” ye (kendini savunma) vurgu yaparak, sosyalizm kurmak için ulusun iddia edilen “jaju” (bağımsızlık), doğru hareket ettirilmesi de bulunmaktadır.

Juche ideolojisi, birçok bilim insanı ve gözlemci tarafından, Kuzey Kore rejiminin diktatörlüğünü idame ettirmek için bir mekanizma olarak eleştirildi ve ülkenin ağır kulaktan tecrit politikası ve Kuzey Kore halkının ezilmesini haklı kılıyor. Ayrıca Kore etnik milliyetçiliğinin bir formu olarak tanımlanmıştır, ancak Kim aileyi “Kore Yarışının” kurtarıcıları olarak tanıtır ve onları çevreleyen daha sonraki kişilik kültünün temelini oluşturur.

Uygulama Şekli

Kim Jong-il’e göre juchenin devlet politikası olarak uygulanması aşağıdaki hususları içerir:

    Halk düşüncede ve siyasette özgür (chajusong), ekonomik olarak kendi kendine yeter, savunmada da kendini koruyabilecek durumda olmalıdır.
    İzlenen siyaset halkın amaç ve isteklerini yansıtmalı ve bu yolda tüm halk devrim ve inşa süreci için seferber edilmelidir.
    Devrim ve inşa süreçleri ülkenin içinde bulunduğu duruma uygun olmalıdır.
    Devrim ve inşa sürecinin yapması gereken en önemli görev ise halkı ideolojik olarak birer komünist olarak şekillendirip, onları inşa süreci için seferber etmesidir.

Juche bakış açısı parti ve onun önderine sonuna kadar sadakati gerektirir. Kuzey Kore’de parti Kore İşçi Partisi, onun önderi ise Kim Jong-il’dir. Kuzey Kore resmi tarihine göre juchenin ilk uygulamalarının izi 1956-61 beş yıllık planında görülebilir. Chollima Hareketi olarak da değerlendirilen bu plan Chongsan-ri metodu ile Taean üretim sisteminin doğuşuna öncü olmuştur. Beş yıllık plan Sovyetler birliği ile Çin arasındaki çatışmadan Kuzey Kore’nin etkilenmemesi için ülkenin ekonomik olarak hızla büyümesine ve ağır sanayileşmesine ağırlık verir. Chollima hareketi Sovyet beş yıllık planlarından esinlenerek merkezi devlet planlamasını esas alır. Kendi kendine yetebilirlik için çok çaba sarfetse de Kuzey Kore diğer ülkelerden ekonomik yardım almıştır. Tarihsel olarak bakıldığında ülke en büyük ekonomik desteği 1991 yılındaki çöküşüne kadar Sovyetler Birliğinden almıştır. Kore Savaşından sonraki dönemde özellikle sosyalist bloktaki kardeş ülkelerden alınan borçlar önemli olmuş 1976 yılına kadar ise Sovyetler Birliğinden sanayi ürünleri tedarik edilmiştir. 1991 yılından sonra sosyalist blok ortadan kalkınca ülke ekonomisi krize düşmüş, kitlesel kıtlığa yol açan sıkıntılar yaşanmıştır. Yıllar süren zor dönemler süresince Çin Halk Cumhuriyeti ülkeye insani yardım olarak yılda 400 milyon dolarlık yardım yapmıştır. Ayrıca ülke nükleer programının barışçıl sonuçlandırılması amacıyla oluşturulan ve Kuzey Kore, Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, ABD ve Rusya Federasyonundan oluşan gruptan yakıt ve teknik yardım almaktadır.

Daha yeni Daha eski