Metodizm Nedir, Ne Demek, Metodistler Hakkında Bilgi

Metodizm, Hristiyanlık içinde önemli bir mezhep ve kilise geleneğidir. Kökeni 18. yüzyıla dayanmaktadır ve İngiliz rahip John Wesley'in liderliğinde gelişmiştir. Wesley ve kardeşi Charles Wesley, Methodizm'in temelini oluşturan dini inançları ve uygulamaları şekillendirmişlerdir.

Methodistler, Hristiyan inancının temel unsurlarına bağlı kalmakla birlikte, vurguladıkları bazı özelliklerle diğer Hristiyan mezheplerinden ayrılırlar. Örneğin, Wesley'in vurguladığı "Kutsal Hayat" kavramı, kişisel dönüşüm, ahlaki iyileşme ve Tanrı'nın sevgisiyle dolu bir yaşamın önemini vurgular. Ayrıca, Methodizm, kilise topluluklarının ve cemaatlerin aktif bir şekilde dini yaşamı desteklemesi ve yayması gerektiğini savunur.


 Metodizm, 18. yüzyılda İngiltere Kilisesi'nde başlayan ve John Wesley ve kardeşi Charles Wesley'in liderliğinde şekillenen bir Hristiyan hareketidir. Bu hareket, kurtuluşun evrensel erişilebilirliğini vurgulayarak, kişisel dönüşüm ve kutsal yaşamın önemini vurgular. Wesley'in teolojisi, insanın karakterini ve davranışlarını şekillendiren imanın gücüne odaklanır.

Metodizm, misyonerlik faaliyetleri ve sosyal hizmet projeleriyle tanınır. Özellikle, hastalara, yoksullara ve toplumun en dezavantajlı kesimlerine yardım etmeye büyük önem verir. Bu idealler, hastaneler, yetimhaneler ve okullar gibi kurumların kurulmasını teşvik eder.

Metodist ibadet biçimleri, yüksek kiliseden düşük kiliseye kadar geniş bir yelpazede değişebilir. Müzik, özellikle ilahi sözleriyle tanınan zengin bir gelenektir; Charles Wesley'in eserleri bu alanda özellikle etkilidir.

Wesley’nin teolojisi, kutsallığa ve imanın bir Hıristiyan’ın karakterine etkisi üzerine odaklanmıştır. Ayırdedici Metodel doktrinler, kurtuluş, verilen doğruluk, sevgide mükemmel olma ihtimali, dindarlık çalışmaları ve Kutsal Yazıların önceliğinin güvencesini içerir. Çoğu Metodist, Tanrı Oğlu İsa Mesih’in tüm insanlık için öldüğünü ve herkes için kurtuluşun mevcut olduğunu öğretir; Teolojide bu görüş Arminianizm olarak bilinir. Bu öğreti, Tanrı’nın belirli bir grup insanın kurtuluşunu öngördüğü Kalvinci tutumu reddetmektedir. Bununla birlikte, Whitefield ve diğerleri Calvinistic Methodist olarak kabul edildiler ve Calvinistik tutumda kaldılar. Metodoloji, hastalara, yoksullara ve merhametsiz kişilere hayır ve yardım merasimine vurgu yapar. Bu idealler, hastanelerin, yetimhanelerin, çorba mutfaklarının ve okulların kurulması ile Mesih’in müjdeyi yayma ve tüm insanlara hizmet etme emrini yerine getirmek üzere uygulamaya konur.

Metodizm, toplumun her kesiminden insanları çektiği için, aristokrasiden işçi sınıfına kadar geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. Ayrıca, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, kölelerin dinlerinin bir parçası haline geldiği ve toplumsal değişimde önemli bir rol oynadığı bilinir.

Bu hareket, Hristiyanlık içinde önemli bir yer işgal eder ve geniş bir takipçi kitlesiyle dünya çapında etki sahibidir.

Daha yeni Daha eski