Konsolidasyon Nedir, Konsolide bütçe Nedir, Tanımı, Hakkında Bilgi

Konsolidasyon aşağıdaki anlamlarda kullanılabilir;

    * Uluslararası borçlanma işlemlerinde, borçlu bankanın veya doğrudan doğruya borçlu olan devletin alacaklı olan kurum ya da devletle anlaşarak, borcun vadesinin daha ileri bir tarihe alınması işlemine verilen addır. Bu işlemdeki daha uzun vade, daha uzun faiz götürüsü anlamına gelir. Halk arasında “Borcumu ne inkar ederim, ne de öderim” olarak tanımlanır. Konsolidasyon kararı alan bir devlet, o an için bu borçların faizini dahi ödeyemeyecek durumdadır. İleriki yıllarda kendini düzeltip borçlarını kapatsa dahi, konsolidasyon işlemi, o ülkenin uluslararası kredi notunu ve prestijini düşürür.
    * Aynı holdinge mensup olmak gibi aralarında bazı bağlar bulunan firmaların muhasebe tablolarının, borç ve alacak işlemlerinin birbirlerine mahsub edilmek suretiyle birleştirilerek ortak bir mali tablo ortaya çıkarma işlemidir.
    * Geoteknikte ince taneli zeminlerin (silt,kil) sabit yükleme altında zamanla çökmesi, oturma yapması.
    * Kısa vadeli borçların uzun vadeli hale getirilmesidir.
    * Bütçeyle alakalıdır.
    * Tıpta tamamlanmış ve fayda görülmüş bir tedaviyi pekiştirmek için yapılan ilave tedavi
  
Konsolide bütçe, kamu maliyesinde, genel ve katma bütçelerin birleştirilmesi ve ve bundan hazine yardımları ile devlet katkısının düşülmesi yoluyla bulunan bütçeye denilmektedir. Konsolide bütçeyi oluşturan bileşenlerden bir tanesi olan genel bütçe merkezi devlet teşkilatı bütçesidir. Katma bütçe ise genel bütçel kuruluşlardan ayrı bir tüzel kişiliğe ve özel gelirlere sahip kuruluşların bütçesine denir. Katma bütçeli kuruluşlara örnek olarak üniversiteler,bankalar veya Karayolları Genel Müdürlüğü gibi mal ve hizmet üreten bazı genel müdürlükler gösterilebilir.

Daha yeni Daha eski