Biyoloji Felsefesi Nedir, Tanımı, Hakkında Bilgi

Biyoloji felsefesi, biyoloji ve biyomedikal bilimlerdeki epistemolojik, metafizik ve etik konularla ilgilenen bir felsefe biliminin bir alt alanıdır. Bilim filozofları ve filozoflar genellikle biyolojiyle (örneğin Aristo, Descartes ve hatta Kant) ilgiliyse de, biyoloji felsefesi yalnızca 1960’larda ve 1970’lerde bağımsız bir felsefe alanı olarak ortaya çıkmıştır. Bilim filozofları biyolojiye, 1930 ve 1940’larda Neodarwinizm’in yükselişinden 1953’te genetik mühendisliğindeki daha yeni gelişmelere DNA’nın yapısının keşfedilmesine dek, artan oranda dikkat etmeye başladılar. Diğer önemli fikirler, tüm yaşam süreçlerinin biyokimyasal reaksiyonlara indirgenmesini ve psikolojinin daha geniş bir sinirbilime dahil edilmesini içerir.

Genel Bakış

Biyoloji felsefesi, ampirik bir gelenek izleyerek, tabiatçılığı desteklemek olarak görülebilir. Çağdaş birçok biyoloji filozofu, yaşam ile yaşam dışı arasındaki ayrımla ilgili geleneksel soruları büyük oranda önledi. Bunun yerine, biyolojinin bilimsel bir disiplin (veya bilimsel alanlar grubu) olarak daha iyi anlaşılmasına yönelik olarak biyolojistlerin uygulamalarını, teorilerini ve kavramlarını incelemişlerdir. Bilimsel fikirler felsefi olarak analiz edilir ve sonuçları araştırılır. Bazen teorik biyolojiden ayrı olarak biyoloji felsefesinin tasvir edilmesi zordur. Örneğin, biyoloji filozoflarından gelen soruların bazıları şunları içermektedir:

    “Biyolojik bir türün nedir?”
    “Biyolojik kökenleri göz önüne alındığında, rasyonellik nasıl mümkün oluyor?”
    “Organizmalar ortak davranışlarını nasıl koordine eder?”
    “Genom düzenleme ajanları var mı?”
    “Biyolojik ırk, cinsellik ve cinsiyet anlayışımız toplumsal değerleri nasıl yansıtabilir?”
    “Doğal seleksiyon nedir ve doğada nasıl çalışır?”
    “Tıbbi doktorlar hastalığı nasıl açıklıyorlar?”
    “Dil ve mantık nereden kaynaklanır?”
    “Ekoloji, tıp ile nasıl ilişkili?”

Biyolojinin daha açık bir şekilde doğalcı yönelimi olan biyoloji filozoflarının bir alt kümesi, biyolojinin epistemoloji, etik, estetik, antropoloji ve hatta metafizik gibi temel sorunlara bilimsel cevaplar sağlayacağını umuyor. Ayrıca, biyolojideki ilerleme, modern toplumları, insan yaşamının her yönüyle ilgili geleneksel değerleri yeniden düşünmeye çağırıyor. Örneğin, insan kök hücrelerinin genetik olarak değiştirilme ihtimali, bazı biyolojik tekniklerin etik konsensüsleri nasıl ihlal edebileceğine ilişkin devam eden bir tartışmaya yol açtı (bkz. Biyoetik). Bu biyoloji filozofları tarafından ele alınan soruların bazıları şunları içerir:

    “Hayat nedir”
    “İnsanları neye benzeyen şey nedir?”
    “Ahlaki düşüncenin temeli nedir?”
    “Estetik yargılarda kullandığımız faktörler nelerdir?”
    “Evrim, Hıristiyanlık veya diğer dini sistemler ile uyumlu mudur?”

Giderek, felsefi ontoloji ve mantıktan çekilen fikirler, biyologlar tarafından biyoinformatik alanında kullanılmaktadır. Gen Ontolojisi gibi Ontolojiler, çeşitli model organizmalardaki biyolojik deneylerin sonuçlarına açıklık getirmek için kullanılır; böylece mantıksal ve araştırılabilir durumdaki mantıksal makul cisimler oluşturulur. Gen Ontolojisi bizzat tanımlanmış ilişkilerle bir araya getirilen biyolojik türlerin tür-nötr bir grafiktir – teorik gösterimidir.

Günümüzde biyoloji felsefesi, kendi dergileri, konferansları ve mesleki örgütleriyle çok görünür, iyi organize olmuş bir disiplin haline gelmiştir. Bunların en büyüğü Uluslararası Tarih Felsefesi ve Sosyal Bilimler Biyolojisi Topluluğu (ISHPSSB) ‘dir; Alanın disiplinlerarası yapısını yansıtan Topluluğun adı.

Daha yeni Daha eski