Fenomenoloji Nedir, Ne Demek, Kısaca, Tanımı Hakkında Bilgi

Fenomenoloji (Yunanca phainómenon’dan “görünen ve” lógos “çalışması”) deneyim ve bilinç yapılarının felsefi çalışmasıdır. Bir felsefe hareketi olarak 20. yüzyılın ilk yıllarında Edmund Husserl tarafından kurulmuştur ve daha sonra Almanya’daki Göttingen ve Münih üniversitelerinde takipçilerinin bir çevresi tarafından genişletilmiştir. Daha sonra Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve başka yerlerde, çoğunlukla Husserl’in erken çalışmalarından kaldırılan bağlamlarda yayılmıştır.

Fenomenoloji üniter bir hareket olarak düşünülmemelidir; Bunun yerine, farklı yazarlar ortak bir aile benzerliği paylaşırken, aynı zamanda birçok önemli farklılık da göstermektedir. Buna göre:

    Fenomenolojinin benzersiz ve nihai bir tanımı, tematik bir odağı olmadığından tehlikeli ve belki de çelişkili bir yaklaşımdır. Aslında bu bir doktrin veya felsefe okulu değil, ziyade bir düşünce tarzı, bir yöntem, farklı sonuçları olan açık ve yenilenmiş bir deneyimdir ve fenomenolojinin anlamını tanımlamak isteyen herkesi yönlendirmeyebilir.

Fenomenoloji, Husserl’in anlayışında öncelikle bilincin yapılarındaki sistematik yansıma ve bu yapıların incelenmesiyle ve bilinç hareketlerinde görünen fenomenlerle ilgilidir. Fenomenoloji, dünyayı nesneler, nesneler kümeleri ve birbirlerine tepki gösteren ve tepki veren nesneler olarak gören Kartezyen analiz yönteminden açıkça ayırt edilebilir.

Husserl’in fenomenoloji anlayışı, kendisi tarafından değil, aynı zamanda Edith Stein ve Roman Ingarden gibi öğrenciler tarafından, Martin Heidegger gibi yorumlayıcı filozoflar tarafından, Nicolai Hartmann, Gabriel Marcel, Maurice Merleau-Ponty gibi varoluşçular tarafından eleştirildi ve geliştirildi. Jean-Paul Sartre ve Max Scheler, Paul Ricoeur, Jean-Luc Marion, Michel Henry, Emmanuel Levinas, Jacques Derrida ve sosyologlar Alfred Schütz ve Eric Voegelin gibi diğer filozoflar tarafından.

Genel bakış

En temel biçiminde, fenomenoloji, genellikle öznel olarak kabul edilen konuların nesnel çalışması için koşullar yaratmaya çalışır: bilinçlilik ve kararlar, algılamalar ve duygular gibi bilinçli deneyimler içeriği. Fenomenoloji bilimsel olmayı amaçlamakla birlikte, bilinçliliği klinik psikoloji veya nöroloji perspektifinden incelemeye çalışmaz. Bunun yerine, deneyimin temel özelliklerini ve yapılarını belirlemek için sistematik bir yansıma yapmayı ister.

Fenomenolojinin temellerini açıklayan birkaç varsayım vardır:

    Nesnel araştırma kavramını reddeder. Fenomenologlar, fenomenolojik dönem olarak adlandırılan bir süreçle varsayımları gruplamayı tercih ederler.
    Fenomenoloji, günlük insan davranışlarını analiz etmenin doğayı daha iyi anlamasını sağlayacağına inanmaktadır.
    İnsanlar araştırılmalıdır. Bunun nedeni, insanlar yaşadıkları toplumu yansıtacakları benzersiz yollarla anlaşılabilir olmasıdır.
    Fenomenologlar, geleneksel veriler yerine “capta” ya da bilinçli bir deneyim toplamayı tercih ederler.
    Fenomenoloji keşif üzerine odaklanmış kabul edilir ve bu nedenle fenomenologlar, diğer bilimlerden çok daha kısıtlayıcı olan yöntemleri kullanarak araştırma toplarlar.

Daha yeni Daha eski