LaVeyan Satanizm Nedir, Tanımı, Felsefesi Hakkında Bilgi

LaVeyan satanizm veya Ateistik satanizm, 1966’da Amerikan okültisti ve yazar Anton Szandor LaVey tarafından oluşturulan felsefi öğreti ve inanış biçimi. İlk olarak 1966 yılında Şeytan Kilisesi’nin kurulmasıyla ortaya çıkmıştır. Satanist akımlar içerisinde kilisesi, yazılı törenleri, bayram günleri, din adamları olan ve organize bir din sayılan tek akım LaVeyan satanizmdir.

LaVey, “Şeytanın Çağı” nın ilk yılı olan Anno Satanas olan “Yılın Biri” ilan ettiği 1966 Walpurgisnacht’ta Şeytan Kilisesinin kuruluşuyla LaVeyan Satanizmini kurdu. Friedrich Nietzsche ve Ayn Rand’ın fikir ve yazılarının fikirleri büyük ölçüde etkilenmiştir. Kilise, LaVey’in liderliğinde büyüdü; bölgesel mağralar ABD genelinde kuruldu. Bunların birçoğu 1970’lerin başında bağımsız Şeytan örgütleri kurmak için Kiliseden ayrılmıştır. 1975’te LaVey, mağara sistemini kaldırdı; bundan sonra Satanizm, LaVey’nin yazılarından büyük ölçüde etkilenmiş olmasına rağmen, çok daha az organize bir hareket haline geldi. Önümüzdeki yıllarda, Kilise üyeleri onu La Veya Satanizmini takip eden kendi örgütlerini kurmak için bıraktılar; aralarında John Dewey Allee’nin İlk Şeytana Kilisesi ve Karla LaVey’nin İlk Şeytan Kilisesi vardı.

Dinin doktrinleri LaVey’nin Şeytani İncil adlı kitabında kodlanmıştır. Din, materyalist, doğaüstü varlıkların, beden-ruh ikiliği ve ölümden sonraki hayatı reddetti. Uygulayıcılar Şeytanın tam anlamıyla var olduğuna ve ona ibadet etmediklerine inanmıyorlar. Bunun yerine, Şeytan, gurur, kızgınlık ve aydınlanmayı temsil eden olumlu bir arketip olarak görülüyor. Ayrıca LaVeylilerin insanlığın doğal içgüdülerini bastırmak ve mantıksızlığı teşvik etmek için eleştirdikleri İbrahimî dinlere karşı bir meydan okuma simgesi olarak benimsendi. Din, insanlığı insancıl bir evrende var olan hayvanlar olarak gören, doğal bir dünya görüşünü yaymaktadır. Sosyal Darwinizm ve anti-eşitlikçilik ile birlikte, bireyciliğe ve egoizme dayanan bir felsefeyi teşvik eder.

LaVeyan Satanizm, iki farklı biçimi kapsayan sihir uygulamasını içerir; daha büyük ve daha az sihir. Daha büyük sihir, ritüel uygulamanın bir biçimidir ve kişinin duygusal enerjisini belirli bir amaca odaklamak için psikodramatik katarsi anlamındadır. Bu ayinler, merhamet (sevgi), yıkım (nefret) ve cinsiyet (şehvet) dahil olmak üzere üç temel psiko-duygusal temaya dayanıyor. Küçük büyü, bir kişiyi veya bir durumu kendi iradesine bükmek için uygulanan psikoloji ve glamour (veya “wile and guile”) yoluyla manipülasyon uygulamasıdır.

Satanizm ve İnanç

LaVeyan satanizm, ateizm ve materyalizm temelli bir inanıştır. Felsefi yönden: bireycilik, egoizm, kısasa kısas ve belirli sınırlar dahilinde hazcılığı savunmaktadır.

LaVeyan satanistler birer ateisttir, ve Şeytan’ın varlığına inanmazlar. Şeytan’ın varlığına inanmadıkları gibi, “Tanrı, Ruh, Büyü, Cennet, Cehennem” gibi doğaüstü kavramların hiçbirine inanmazlar. LaVeyan satanistler materyalisttir. Metafizik kavramların hepsini reddederler.

Satanizm ve Şeytan

LaVeyan satanizm, Şeytan kavramını doğaüstü bir varlık olarak kabul etmez. Şeytan’ı bir sembol olarak kabul eder. Bu sembol, LaVeyan satanizmin felsefesini tanımlamaktadır. LaVeyan satanistlere göre, Şeytan; insanın vahşi doğasını temsil etmektedir. Şeytan, insanın içindeki hayvani duyguları, içgüdüleri ve dürtüleri temsil eder. İnsanlar içlerindeki bu içgüdüleri temel alarak yaşamalıdır. LaVey’e göre: İnsanlar tarafından uydurulan “Tanrı” kavramı bunları yasaklamıştır, ve günah olarak kabul etmiştir. Şeytan simgesi bunun tam zıttını oluşturmaktadır. Satanist bir birey, Şeytan’ın temsil ettiği bu kavramlara göre yaşamalıdır.

Satanizm ve Ayin

Ayinler tamamen bireysel terapi amaçlı yapılır, ve grup üyeleri arasındaki bağı güçlendirme amacı da gütmektedir. Ayini düzenleyen Şeytan Kilisesi üyeleri, bu ayinlerin herhangi bir doğaüstü etki edeceğine inanmamaktadır.

Ayinler Şeytan Kilisesi’nde düzenlenmektedir. Bu ayinler, Anton Szandor LaVey’in yazdığı Satanic Bible’daki kurallara göre uygulanmaktadır.

Satanizm ve Amaç

LaVey’in kurucusu olduğu bu Satanist grubun temel hedefi, tanrı inancına karşı çıkarak felsefi temelli bir din oluşturmaktır. LaVeyan satanizmde özel olarak Hristiyanlığa, fakat genel olarak “tanrı” inancını içeren bütün dinlere karşı çıkış vardır.

LaVeyan satanizm, öncelik olarak insanların “tanrı” kavramından tamamen kurtulması gerektiğine inanmaktadır. Çünkü tanrı kavramı, Laveyan satanizm’e göre uydurmadan ibarettir ve gerçek değildir.

Satanizm ve Felsefe

LaVey felsefesi; yaşamdan keyif alabilmek, yaratıcılık, özgüven, bağımsızlık, kendine saygı, sadece karşılıklı cinsellik, güçsüzlerden çalmamak, yemeğini çalmayan hayvanlara ve çocuklara zarar vermemek, zeka ve entellektualite gibi satanik etikleri (nezaket, güven, intikam ve varoluş) savunmuş olmasına karşın genellikle ön yargı, yanlış anlamalar ve öznel uygulamalar sonucu kaotik olarak kabul edilmiştir.

Temelinde bir şekilde kötülerin yani zekilerin kazanacağını ve en iyi olanın galip geleceğini iddia eden, aykırı fakat sınırları olan bir felsefedir. Şeytan ayetleri kitabında, LaVey; çıkar ve ego’yu en ön planda tutmuştur. Satanic Bible’da önemli bir ayet “Lüzumsuz kötülük yapmak çıkarlara aykırıdır.” maddesiyle vurgulanarak kriter olarak yorumlanmıştır.

LaVey akımın sempati duyduğu ve lusiferizmle özdeştirdiği diğer bir kavram “Her iyiliğin içinde biraz kötülük; her kötülüğün içinde biraz iyilik” kuramına dayanan Ying Yang öğretisidir.

Sitede Ara