İlerlemecilik Nedir, İlericilik Nedir, Tanımı ve Hakkında Bilgi

İlerlemecilik veya ilericilik, toplumsal reformun desteklenmesi ya da savunuculuğudur. Bir felsefe olarak, bilim, teknoloji, ekonomik kalkınma ve sosyal organizasyonun ilerlemesinin insanın durumunun iyileştirilmesi için yaşamsal önem taşıdığını ileri süren İlerleme Fikri\’ne dayanmaktadır. İlerlemecilik, Avrupa\’da aydınlanma çağında Avrupa\’nın toplumların medenileşmemiş koşullardan uygarlığa ilerlemesini toplumun temelini oluşturan ampirik bilginin temelini güçlendirerek göstereceği inancından dolayı son derece önemli hale geldi.  Aydınlanmanın rakamları, ilerlemenin tüm toplumlara evrensel bir şekilde uygulandığına ve bu fikirlerin Avrupa\’dan dünyaya yayılabileceğine inanmaktadır. ilerlemecilikin anlamları zamanla ve farklı perspektiflerden farklılaştı. Batı dünyasındaki ilerlemeciliğin çağdaş ortak siyasi anlayışı, 19. yüzyılın sonlarında Batı dünyasında sanayileşme tarafından getirilen muazzam toplumsal değişmelerden, özellikle ilerlemenin büyük ekonomik eşitsizlikle boğuşturulduğu görüşünden ortaya çıkmıştır.

Felsefe ve Politikada İlerlemecilik
Immanuel Kant ilerlemeyi barbarlıktan uzaklaşarak medeniyete ulaşan bir hareket olarak tanımlar. 18. yüzyılda, filozof ve politik bilimci Marquis de Condorcet politik ilerlemeciliğin köleliği yok edeceğini, okur-yazarlığı artıracağını, cinsiyetler arası eşitsizlikleri azaltacağını, sert hapis koşullarının değiştireceğini ve fakirliği ortadan kaldıracağını öngörmüştür. Sosyolog Robert Nisbet, ilerleme fikrinin çok önemli beş öncülünü geçmişin değeri; Batı medeniyetinin üstünlüğü; ekonomik/teknolojik büyümenin değeri; nedensellik ve nedenselliğe dayalı edinilmiş bilgiye olan güven; dünyevi hayatın değerinin içsel önemi olarak tanımlar.

Sitede Ara