Savaş Felsefesi Nedir, Tanımı, Hakkında Bilgi

Savaş felsefesi, savaşın sebepleri, savaş ve insan doğası arasındaki ilişki ve savaş etiği gibi konuları incelemekle görevli felsefenin alanıdır. Savaş felsefesinin bazı yönleri tarih felsefesi, siyasal felsefe, uluslararası ilişkiler ve hukuk felsefesi ile çakışmaktadır.

Düşünce Şekli

Savaş felsefesi, genellikle başka bir felsefe kolunun alt kümesi olarak ele alındığı için (örneğin, siyaset felsefesi ya da hukuk felsefesi), açık bir düşünce okulunu aynı anlamda tanımlamak zordur, örneğin, Varoluşçuluk veya Objektivizm farklı hareketler olarak tanımlanabilir. Stanford\’un Felsefe Ansiklopedisi, Carl von Clausewitz\’in \”savaşın tek (sözde) filozofu\” olduğuna işaret eder; bu, yalnızca savaş üzerine odaklanan felsefi bir sistemi geliştiren tek (büyük) felsefi yazar olduğunu ima eder. Ancak, savaş üzerinde düşünülmüş görülebilen gelenekleri zamanla gelişti, bu nedenle bazı yazarlar geniş kategorileri (eğer biraz gevşekçe) ayırt edebildi.

Savaş felsefesi ile ilgili eserler ve görüşler

Belki de savaş felsefesindeki en büyük ve en etkili eser Carl von Clausewitz Savaşı\’dır. Strateji hakkındaki gözlemleri, insan doğası ve savaşın amacı ile ilgili sorularla birleştirir. Clausewitz özellikle savaş teleolojisini inceler: Savaş, kendi başına bir amaçla sona erdirmek için bir araç mı yoksa kendi başına bir son mu olabileceği. İkincisinin olamayacağına ve savaşın \”farklı yöntemlerle siyaset\” olduğuna karar verdi; yani savaş sadece kendi uğruna var olmamalıdır. Devlet için bir amaca hizmet etmelidir.

Leo Tolstoy\’un roman Savaşı ve Barış, savaş felsefesi üzerine (ve Hıristiyanlıktan ve Tolstoy\’un Napolyon Savaşlarına ilişkin gözlemlerinden elde edilen daha geniş metafizik spekülasyonlar üzerine) sıklıkla felsefi ayrımlar içermektedir. Daha sonraki savaş düşüncesi üzerinde etkili oldu. Tolstoy\’un Hıristiyan merkezli savaş felsefesi (özellikle \”Hindu\’ye Mektup\” ve \”Tanrı\’nın Egemenliği İçinizdedir\” denen makale), Gandi\’nin Hinduizm merkezli şiddet içermeyen direniş felsefesine doğrudan etkisi olmuştur.

Sun Tzu\’nun The Art of War adlı eseri çoğunlukla felsefe yerine silah ve stratejiye odaklanırken, gözlemleri çoğu zaman savaşın ötesine uzanan durumlarda uygulanan bir felsefe haline getirilir (bkz. Savaş sanatı hakkındaki ana Wikipedia makalesi Sun Tzu\’nun felsefesinin savaş dışı alanlara uygulanması). Niccolò Machiavelli\’nin başyapıtı Parçaları The Prince (hem Söylemlerin yanı sıra) ve The Art of War başlıklı kendi eserleri, savaş felsefesinde bir eser olduğu söylenemezse de savaşla ilgili bazı felsefi hususları tartışıyor.

Sitede Ara