Patoloji Nedir, Teknikleri ve İnceleme Alanları Hakkında Bilgi

Patoloji, patolojik süreçlerin ve vücuttaki koşulların tanımı ve tanısı ile uğraşan bir alt tıp alanıdır. Patoloji progresyon biçimini ve vücudun ilgili süreçleri de dahil olmak üzere hastalıkların etkilerini inceler (Fonksiyonel Patoloji veya patofizyoloji).

Patolojik teşhis, öncelikle dokuların makroskopik (patolojik anatomi) ve ışık mikroskobik yönleri (histopatoloji, sitoloji) ile değerlendirilmesine dayanır. Araştırma elektron mikroskopisinde biyokimyasal ve moleküler biyoloji yöntemleri giderek daha fazla kullanılmaktadır. Patologlar da klinik otopsi yaparlar. Bununla birlikte, canlı hastaların dokularının araştırılması (biyopsi) çok önemlidir.

Genel tıbbi patoloji
Modern patolojinin uygulanması, biyolojik araştırma ve tıbbi uygulama bağlamında ayrık ancak derin bağlanmış bazı alt disiplinlere ayrılmıştır. Hastalığa yönelik biyomedikal araştırmalar, geniş bir yelpazede hayat bilimi uzmanlarının çalışmalarını içerirken, dünyanın birçok yerinde patoloji tıp uzmanlığı olarak ruhsatlandırılması için tıp fakültesini bitirmek ve tıbbın uygulanması için bir lisans almak zorundadır. Yapısal olarak, hastalık çalışması, spesifik ölçekler, organlar ve doku tiplerine özgü yöntem ve teknolojileri kullanarak hastalık için belirteçleri inceleyen veya teşhis eden birçok farklı alana ayrılmıştır. Bu bölümdeki bilgiler, çoğunlukla patolojiyi bu sistemlerde yaygın tıbbi uygulamaları dikkate alarak ilgilendirir, ancak bu spesifikasyonların her biri, aynı zamanda, bu ayrı organların dokularını etkileyen spesifik patojenlerin ve rahatsızlıkların hastalık yolakları ile ilgili çok yönlü patoloji araştırmasının konusu ya da yapıları.

Patolojinin Ana İnceleme Alanları ve Teknikleri

Patolojinin başlıca hedefi hastalıkları 4 yönden incelemektir:

Etyoloji: Hastalıkların başlangıcı, daha doğrusu sebepleri. Örneğin: bakteri, virus, mantar, parazit, otoimmun vb.

Patogenezis: Hastalığın oluşum mekanizması, başlangıçtan sonuçlanmasına kadarki organizmal süreci inceler.

Morfolojik değişiklikler: İlgili hücre, doku ve organlardaki yapısal bozukluklar. Anatomopatoloji olarak da bilinir.

Klinik önem: Hastalığın klinik açıdan önemli noktalarını inceler.

Patolojinin Yararlandığı Alanlar

Makroskopik Patoloji: Cerrahi yolla ya da otopsi-nekropsi yoluyla elde edilen numunenin çıplak gözle tanı koyma amaçlı incelenmesidir.

Histoloji: Dokuların mikroskop altında incelenmesidir.

Histopatoloji de hastalıklı dokuları histolojik yönden inceleyerek tanı koyma amacını taşıyan bir bilim dalıdır.

Sitoloji: Etkilenmiş hücreleri inceler.

Sitopatoloji de hastalıklı hücreleri sitolojik yönden inceleyerek tanı koyma amacını taşıyan bir bilim dalıdır. Bu tekniğin çok yaygın bir uygulama şekli de pap smear\’dir. (pap yayması)

İmmünohistokimya: Hastalığın tanısı için özel immün işaretleyiciler ve antikorlar kullanır.

Akış Sitometresi: özel bazı hücrelerin kimliklendirilmesi için kullanılan bir tetkik.

Moleküler Biyoloji: Polimeraz Zincir Tepkimesi (PCR) ve FISH gibi yöntemleri kullanarak özellikle mikrobiyolojik yönden ve kanserin tanısı alanında kullanılan yöntemleri içerir.

Patolojinin Alt Dalları

Anatomik patoloji: Dokuların makroskopik ve mikroskopik görünümlerine dayalı olarak tanı koymaya yardımcı olan bilim.

Klinik patoloji: Kan gibi bazı vücut sıvılarının tetkikiyle tanı koymaya yardımcı olan bilim.

Fizyopatoloji-Patofizyoloji: Hastalıkların vücutta oluşumunun fizyolojik mekanizması üzerine çalışan patoloji alt bilimidir.

Adli Patoloji – Forensik Patoloji

Adli patoloji, insan veya hayvan vücudundaki tüm olağandışı bulguları araştırır. Genel olarak ölüm ve yaralanma olgularını inceler.

Patolojik Sıfatı ve Kullanımı
Patolojik sıfatı \”patolojiyle ilgili, anormal, bozulmuş, çalışmayan, işlemeyen, fizyolojik sınırların dışında olan\” anlamlarında tıpta yaygın olarak kullanılan tıbbi bir terim ve sıfattır. En çok \”anormal\” anlamında kullanılır.

Daha yeni Daha eski