Atık Nedir, Tanımı, Atık Türleri Nelerdir, Hakkında Bilgi

Atık ve atıklar istenmeyen veya kullanılamaz malzemelerdir. Atık, birincil kullanımdan sonra atılan herhangi bir maddedir veya değersizdir, kusurludur ve kullanılmamaktadır.

Örnekler, belediye katı atıkları (ev çöp / çöp), tehlikeli atık, atık su (vücut atıklarını (dışkı ve idrar içeren kanalizasyon) ve yüzey akışı gibi), radyoaktif atıkları ve diğerlerini içerir.

Atıklar teknolojik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak insani gelişme ile ilişkilidir. Endüstriyel gelişme ve kullanılan malzemelerde meydana gelen değişmelere bağlı olarak zaman içinde atıkların ortaya çıkışı değişkenlik göstermiştir. Örneğim plastik ve nükleer teknolojinin doğuşuyla yeni atık türleri ortaya çıkmıştır. Bazı atık türleri ise ekonomik değerine bağlı olarak geri dönüşüm sürecine tabii tutulur.

Bir bölgedeki atık türlerine ve miktarlarına bakıldığında o yöre halkının geçim kaynağını, yaşantısını, alışkanlıkarını vb birçok özelliği hakkında bilgi edebilmekte mümkün olmaktadır.  Kentsel bölgelerden çıkan atıklarda yoğun olarak ambalaj atıkları görünürken köy ve beldelerde daha çok organik atık görülebilmektedir. Yine miktar olarak baktığımızda köy be beldelerde kente nazaran daha az miktarda atık çıkmaktadır.

Şehirlerde kişi başına oluşan atık sayısına bakacak olursak bazı şehirlerin  \’\’Aydın 1.60 kg, Aksaray 1.59 kg, Bingöl 1.49 kg, Sivas 1.4 kg, Antalya 1.36 kg, Bolu ve Isparta 1.2 kg, Manisa 1.16 kg, Bursa 1.02 kg, Konya 1.01 kg, Adana 1 kg, Samsun 0.94 kg, Mersin 0.84 kg, Erzincan 0.76 kg, Muş 0.64 kg, Trabzon 0.5 kg, Şırnak 0.43 kg, Mardin 0.4 kg\’\’ olduğu görülmektedir. Aslında bu rakamlara bakarak oradaki insanların tüketim alışkanlıkları hakkında bize bilgi verdiği açıkça görülmektedir.

Atık türleri listesi

Atık yönetiminin modern sistemleri tarafından tanımlanan birçok atık türü vardır, özellikle aşağıdakileri içermektedir:

     Belediye atıkları, evsel atıkları, ticari atıkları ve yıkım atığını
     Tehlikeli atıklar endüstriyel atıkları içerir
     Biyomedikal atık klinik atıkları içeriyor
     Özel tehlikeli atıklar arasında radyoaktif atıklar, patlayıcı atıklar ve elektronik atıklar (e-atıklar)

Sitede Ara