Ayurveda Nedir, Ayurvedik Tıp Nedir, Beslenme Tedavisi Hakkında Bilgi

Ayurveda ya da Ayurvedik Tıp, Hindistan\’ın alt kıtasındaki tarihi antik kökleri olan bir tıp sistemi. Ayurveda geleneklerinden türetilen küreselleşmiş ve modernize edilmiş uygulamalar, tamamlayıcı veya alternatif tıp türüdür. Hindistan dışındaki ülkelerde Ayurveda terapileri ve uygulamaları genel sağlık uygulamaları ve bazı durumlarda tıbbi kullanım için entegre edilmiştir.

Ayurveda\’nın kökenlerine ilişkin tam bir zamanlama yapılamamaktadır. Ayurvedavatara\’ya göre Ayurveda\’nın kökeni Hint Tanrısı Brahma\’nın vahyidir. Vedik felsefeye dayalı bu bilgi doğrudan Brahma\’dan Daksha Prajapati\’ye ve ondan da tanrılar zinciriyle Dharma\’nın korucuyusu Tanrı İndra\’ya aktarılmıştır. Aynı anlatıma göre Ayurveda\’nın ulaştığı ilk insan onu İndra\’dan doğrudan öğrenen Bharadvaja\’dır. Bharadvaja Ayurveda\’yı bir grup bilgeye öğretmiş, onlar da öğrencilerine öğreterek Ayurveda\’nın yayılmasını sağlamıştır. Geleneğe göre Ayurveda ilkin Agnivesh Tantra\’da geçmektedir. Kitap daha sonra Charaka tarafından yeniden düzenlenmiş ve \”Charaka Samhita\” adını almıştır. Bir diğer önemli Ayurveda metni Ayurvedik Cerrahi uygulamasının babası olarak bilinen Dhanvantri Sushrut tarafından M.Ö. yaklaşık 1000\’de derlenen Sushruta Samhita\’dır.

Laboratuvar deneyleri, Ayurveda\’da kullanılan bazı maddelerin etkin tedavilere dönüşebileceğini düşündürse de, halihazırda uygulandığı gibi herhangi birinin etkili olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır.  Ayurveda tıbbı yalancı bilim dalıdır. Diğer araştırmacılar bunu bir protosistem ya da bilimsel olmayan bir sistem olarak görürler. 2008 yılında yapılan bir araştırmada, İnternet üzerinden satılan Ayurveda\’nın ve Hindistan tarafından üretilen patentli ilaçların% 21\’e yakın kısmının, özellikle kurşun, cıva ve arsenik gibi ağır metal toksik düzeyleri bulunduğu tespit edildi. Hindistan\’daki metal kirleticilerin halk sağlığı üzerindeki etkileri bilinmemektedir.

Bazı bilim adamları, Ayurveda\’nın tarih öncesi çağlardan beri ortaya çıktığını ve Ayurveda\’nın bazı kavramlarının, İndus Vadisi Uygarlığı zamanından veya daha erken dönemlerde var olduğunu iddia etmektedir. Ayurveda Vedik döneminde önemli derecede gelişti ve daha sonra Budizm ve Jainizm gibi Vedik olmayan sistemlerin bazıları klasik Ayurveda metinlerinde görülen tıbbi kavramlar ve uygulamalar geliştirdi. Hümoral denge vurgulanır ve doğal dürtüleri bastırmak sağlıksız kabul edilir ve hastalığa neden olduğu iddia edilir. Ayurveda tezleri, doğumların (Sanskrit do?alar), rüzgarın (Sanskrit vata), safra (pitta) ve balgamın üç temel maddesini tanımlar ve do?aların eşitliği (Skt. Samyatva) sağlığa neden olurken, eşitsizlik (vi?amatva) hastalığa neden olur. Ayurveda tıbbı tıbbı sekiz kanonik bileşene böler. Ayurveda uygulayıcıları, en azından ortak çağın başlangıcından itibaren çeşitli tıbbi preparatlar ve cerrahi prosedürler geliştirmişlerdir.

Hastalık Teşhisi ve Tedavisi

Ayurvedik tıpta hastalık teşhisi hastanın gözle, elle muayenesi ve sorgulanması ile sağlanır. Muayene şu standart noktalarda gerçekleştirilir:

    Nabız teşhisi,
    İdrar,
    Dışkı (gaita),
    Dil,
    Göz,
    Deri,
    Konuşma ve ses,
    Genel görünüş.

Ayrıca hazım kapasitesi, kişisel alışkanlıklar, bedenin görüntüsü, hastanın direnci de göz önüne alınır. Bunun yanı sıra teşhiste hastalıkla ilgili belirtiler de gözlemlenir ve çeşitli testler uygulanır.

Tedavide doşalardaki dengesizlik giderilmeye çalışılır, bitkisel formüller kullanılır, yemek düzeni ve hayat tarzına doşaların dengeye kavuşması için müdahale edilir ve ruhsal sağlık bakımından psikolojik destek verilir, hüzünlü ruh hali ortadan kaldırılmaya çalışılır.

Sekiz bileşen

En erken Sanskritçe klasik eserler beyaz sekiz bileşenleri (Skt. ANGA) içine bölünmüş olarak Ayurveda tıp tarif eder.  Hekimlerin sanat Bu karakterizasyonu, \’sekiz bileşenleri HAS tıp\’ (Skt. Cikitsayam a??a?gaya? ???????????????????????), ilk, ca 4. yüzyıl M.Ö. Sanskritçe epik Mahabharata bulunur. Bileşenler şunlardır:

    Kayacikitsa: genel tıp, vücut tıbbı
    Kaumara-bh?tya: çocukların tedavisi, çocuk doktoru
    Salyatantra: cerrahi teknikler ve yabancı cisimlerin ekstraksiyonu
    Salakyatantra: kulakları Etkileyen rahatsızlıkları tedavi, göz, burun, ağız, vb ( \”KBB\”)
    Bhutavidya: Kimin zihinleri Böyle elinde etkilenen insanların ruhlarının pasifikasyon sahip olan ve
    Agadatantra: toksikoloji
    Rasayanatantra: gençleştirme ve artırılması ömrü, akıl ve güç için tonikler
    Vajikara?atantra: afrodizyaklar ve semen ve cinsel haz hacmini ve canlılığını arttırmak için tedaviler.

Sitede Ara