Demografi Nedir, Ne Demektir, Demografi Bilimi Hakkında Bilgi

Demografi, popülasyonların, özellikle de insanların istatistiksel çalışmasıdır. Çok genel bir bilim olarak, herhangi bir dinamik yaşayan popülasyonu, diğer bir deyişle, zaman ya da mekanda değişen her şeyi analiz edebilir. Demografi, bu popülasyonların büyüklüğü, yapısı ve dağılımı ile bunların doğum, göç, yaşlanma ve ölümle ilgili olarak mekansal veya zamansal değişiklikler üzerinde çalışmayı kapsar. Dünyanın demografik araştırmalarına dayanarak, 2050 ve 2100 yıllarına kadar olan dünya nüfusu demografçılar tarafından tahmin edilebilir. Demografi, belirli bir nüfusun nicelenebilir nitelikleridir.

Tanımı

Demografi, Diğer adıyla nüfus bilimidir. Dünya\’da veya bir ülkede bulunan nüfusun yapısını, durumunu, dinamik özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Yunanca demos (halk) ve graphein (yazmak) kelimelerinden meydana gelmiştir. Doğumlar, ölümler göçler ve yaşlanma ile ilgili çalışmalar bu bilim dalı tarafından yapılır.

Demografik analiz, eğitim, uyruk, din ve etnisite gibi ölçütlerle tanımlanan bütün toplulukları veya grupları kapsayabilir. Eğitim kurumları genellikle demografiyi bir sosyoloji alanı olarak görür, ancak birkaç bağımsız demografi departmanı vardır.

Resmi demografi, çalışma alanını nüfus süreçlerinin ölçümü ile sınırlarken, daha geniş bir alan olan sosyal demografi veya nüfus araştırmaları da nüfusu etkileyen ekonomik, sosyal, kültürel ve biyolojik süreçler arasındaki ilişkileri analiz eder.

Sitede Ara