Epidemiyoloji Nedir, Epidemiyoloji Tanımı, Hakkında Bilgi

Epidemiyoloji, toplumdaki hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen belirteçleri inceleyen bir tıp bilimi dalıdır.

Sağlığı geliştirmek ve hastalıkları azaltmak için sağlık bilgilerini toplamak, yorumlamak ve kullanmak bu bilim dalının amaçlarındandır.

Epidemiyoloji, tanımlanmış popülasyonlarda sağlık ve hastalık durumlarının kalıplarını, nedenlerini ve etkilerini incelemek ve analiz etmektir. Halk sağlığının temel taşıdır ve hastalık için risk faktörlerini ve koruyucu sağlık hizmetleri için hedefleri belirleyerek politika kararlarını ve kanıta dayalı uygulamayı şekillendirir. Epidemiyologlar, verilerin çalışma tasarımı, toplanması ve istatistiksel analizi, sonuçların yorumlanması ve dağıtılması konularında yardımcı olurlar (akran değerlendirmesi ve arada bir sistematik inceleme de dahil olmak üzere). Epidemiyoloji, klinik araştırmada, halk sağlığı çalışmalarında ve daha az ölçüde biyolojik bilimlerde temel araştırmada kullanılan metodolojinin geliştirilmesine yardımcı olmuştur.

Epidemiyolojik araştırmanın başlıca alanları arasında, hastalık nedenselliği, bulaşma, bulaşma araştırması, hastalık gözetimi, adli epidemiyoloji, mesleki epidemiyoloji, tarama, biyolojik izlem ve klinik araştırmalardaki gibi tedavi etkilerinin karşılaştırmaları bulunmaktadır. Epidemiyologlar, hastalık süreçlerini daha iyi anlamak için biyoloji gibi diğer bilimsel disiplinlerden, verilerin etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik istatistiklerden ve uygun sonuçların çizilmesinden, yakın ve uzak nedenleri daha iyi anlamak için sosyal bilimlere ve maruz kalma değerlendirmesi için mühendisliğe güvenirler.

Amaçları

Epidemiyolojik araştırmaların temel amaçları: Sağlıkla ilgili olayları tanımlama ve görülme sıklığını ölçmek, hastalık ya da kazaların nedenlerini inceleyen çözümleyici çalışmalar yapmak, uygulanan sağlık hizmetinin veya programlarının etkinliğini ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmaktır.

Epidemiyolojik çalışma insan topluluklarını hedef alır. En sık olarak belli bir zamanda, belli bir bölgedeki topluluk, yaş, cins, meslek gibi alt gruplarla analizler yapılır. Burada amaç pozitif sağlık durumları veya hastalıklarla neden olabilecek belirleyicilerin incelenmesidir.

Daha yeni Daha eski