Geoteknik Mühendisliği Nedir, Geoteknik Nedir, Hakkında Bilgi

Geoteknik mühendisliği, inşaat mühendisliğin zemin ile ilgilenen branşıdır. İnşaat mühendisliği için önemli bir branş olmasının yanında İstihkâm, maden mühendisliği, petrol ve doğal gaz mühendisliği ve zemin yüzeyine veya altına inşa gerektiren diğer mühendisliklerde uygulamaları bulunmaktadır. Geoteknik mühendisliği; zeminin durumu ve içeriğini incelemek, bu içeriğin fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirlemek ve doğal ve yapay şevlerin stabilitesini değerlendirmek için zemin mekaniği ile kaya mekaniği ilkelerini kullanır.

Geoteknik mühendislik, toprak malzemelerinin mühendislik davranışlarıyla ilgili olarak inşaat mühendisliğinin bir dalıdır. Geoteknik mühendislik inşaat mühendisliğinde önemlidir, ancak inşaat, zeminde veya yüzeyde meydana gelebilecek askeri, maden, petrol ve diğer mühendislik disiplinlerinde de uygulamalara sahiptir. Geoteknik mühendisliği, yer altı koşullarını ve malzemelerini araştırmak için zemin mekaniği ve kaya mekaniği ilkelerini kullanır; bu malzemelerin ilgili fiziksel / mekanik ve kimyasal özelliklerini belirleyebilir; doğal eğimlerin ve insan yapımı toprak barajlarının istikrarını değerlendirebilir; saha koşullarına bağlı riskleri değerlendirmek; tasarım toprak işleri ve yapı temelleri; ve saha koşullarını, toprak işleri ve temel inşaatını izlemek.

Tipik Geoteknik mühendislik projesi, gerekli malzeme özelliklerini tanımlamak için proje ihtiyaçlarının gözden geçirilmesiyle başlar. Ardından, önerilen bir inşaatta veya onlarla nasıl etkileşime geçileceği de dahil olmak üzere, mühendislik özelliklerini belirlemek için bir alanın altında ve altında bulunan toprak, kaya, arıza dağılımı ve ana kaya özelliklerinin yerinde incelenmesini izler. Alan araştırmaları, mühendisliğin hangi alanlarda veya hangi alanlarda yapılacağı konusunda bilgi sahibi olmak için gereklidir. İncelemeler, insanlar, mülk ve çevre için meydana gelebilecek tehlikelerin, deprem, toprak kayması, düdük delikleri, toprak sıvılaşması, enkaz akışı ve kayalıklar gibi doğal tehlikelerden kaynaklanan değerlendirmelerini içerebilir.

Daha sonra bir Geoteknik mühendis, inşa edilecek olan insan yapımı yapılar için gerekli olan temel, toprak işleri ve / veya kaldırım alt sınıflarının türünü belirler ve tasarlar. Temeller, yüksek katlı binalar, köprüler, orta ila büyük ticari binalar ve toprak koşullarının kod temelli tasarıma izin vermediği daha küçük yapılar gibi çeşitli boyutlardaki yapılar için tasarlanmış ve inşa edilmiştir.

Yeraltı yapıları için yapılan temeller sığ ve derin temelleri içerir. İstinat yapıları, toprak dolu barajlar ve istinat duvarları içerir. Toprak işleri, setleri, tünelleri, daykları ve kumsalları, kanalları, rezervuarları, tehlikeli atıkları ve düzenli depolama alanlarını içerir.

Geoteknik mühendisliği de kıyı ve okyanus mühendisliği ile ilgilidir. Kıyı mühendisliği, rıhtımların, marinaların ve iskelelerin tasarım ve inşasını içerebilir. Okyanus mühendisliği, petrol platformları gibi deniz yapıları için temel ve çapa sistemleri içerebilir.

Geoteknik mühendisliği ve mühendislik jeolojisi alanları yakından ilişkilidir ve geniş örtüşme alanlarına sahiptir. Bununla birlikte, Geoteknik mühendisliği alanı, mühendislik jeolojisinin jeolojinin bir uzmanlığı olduğu mühendislik özelliğidir.

Daha yeni Daha eski