Hematoloji Nedir, Tedavisi, Hematoloji Uzmanlığı Alanı Hakkında Bilgi

Hematoloji, kanla ilişkili hastalıkların neden, teşhis, tedavi ve önlenmesiyle ilgili olan tıbbın dalıdır. Kan ve bileşenlerinin üretimini etkileyen, kan hücreleri, hemoglobin, kan proteinleri, kemik iliği, trombositler, kan damarları, dalak ve pıhtılaşma mekanizması gibi hastalıkların tedavisini içerir. Bu tür hastalıklar, hemofili, kan pıhtıları, diğer kanama bozuklukları ve lösemi, multipl miyelom ve lenfoma gibi kan kanserlerini içerebilir. Kan incelemesine giren laboratuar çalışmaları sıklıkla bir tıbbi teknoloji uzmanı veya tıbbi laboratuvar bilim adamı tarafından yapılır. Birçok hematolog hematolog-onkolog olarak çalışmakta ve her tür kanser için tıbbi tedavi sağlamaktadır. Terim, Yunanca \”?µµ?\” dan, haima \”kan\” anlamına gelir ve -?o??? anlam işi.

Uzmanlaşma

Hematolojide uzman hekimler hematolog veya hematolog olarak bilinirler. Rutin çalışmaları ağırlıklı olarak hematolojik hastalıkları olan hastaların bakımını ve tedavisini içerir, ancak bazıları hematoloji laboratuvarında kan filmleri ve kemik iliği slaytlarını mikroskop altında izleyerek, çeşitli hematolojik test sonuçlarını ve kan pıhtılaşma test sonuçlarını yorumlayarak da çalışabilir. Bazı kurumlarda hematolog hematoloji laboratuarını yönetir. Hematoloji laboratuarlarında çalışan hekimler, en sık hematopatologlar veya hematopatologlar olarak adlandırılan hematolojik hastalıkların teşhisi konusunda uzmanlaşmış patologlardır. Hematologlar ve hematopatologlar genellikle bir teşhis formüle etmek ve gerekirse en uygun tedaviyi sağlamak için birlikte çalışmaktadırlar. Hematoloji, iç tıbbın, tıbbi onkolojinin alt uzmanlığından ayrı fakat örtüşen ayrı bir uzmanlık alanıdır. Hematologlar daha fazla uzmanlaşabilir veya örneğin aşağıdakiler gibi özel beceriye sahip olabilirler:

    hemofili ve idiyopatik trombositopenik purpura gibi kanama bozukluklarının tedavisi
    lenfoma ve lösemi (kanserler) gibi hematolojik maligniteleri tedavi etmek,
    hemoglobinopati tedavisi
    kan nakli bilimini ve kan bankasının çalışmasını
    Kemik iliği ve kök hücre transplantasyonu

Hematoloji, hücre tiplerine ve gruplarına göre üç ana alana bölünür:

    Eritrositler (Alyuvarlar)
        Anemiler
        Hemoglobinopatiler
        Kan bankası
    Lökositler (Akyuvarlar)
        Lösemiler
        Nötropeniler
        Miyeloproliferatif hastalıklar
        Miyelodisplastik sendrom
        Lenfoma ve lenfoproliferatif hastalıklar
        Multipl miyelom
    Trombositler ve koagülasyon (pıhtılaşma)
        Kanama ve koagülasyon bozuklukları
        Yinelenen tromboz
        Trombositopeni ve trombositoz
   
    Tedaviler Şekilleri:

     Diyet tavsiyesi
     Ağız yoluyla ilaçlar – tabletler veya sıvı ilaçlar
     Antikoagülasyon tedavisi
     İntramüsküler enjeksiyonlar (örneğin, vitamin B12 enjeksiyonları)
     Kan nakli (anemi için)
     Trombosit transfüzyonu
     Taze Dondurulmuş Plazma transfüzyonu
     Kriyopresipitat transfüzyonu
     Venezüdasyonu (demir aşırı yükü veya polisitemi için) ortepsiyonel flebotomi olarak da bilinir
     Kemik iliği nakli (örneğin, lösemi için)
     Her türlü anti-kanser kemoterapisi
     Radyoterapi (örneğin, kanser için)

Sitede Ara