Hidrolik Nedir, Ne Demek, Hidrolik Mühendisliği Hakkında Bilgi

Hidrolik, sıvıların mekanik özelliklerini ve kullanımını içeren mühendislik, kimya ve diğer bilim dallarını kullanan bir teknoloji ve uygulamalı bilimdir. Çok basit bir seviyede, hidrolik, gazları ilgilendiren pnömatik ürünlerin sıvı karşılığıdır. Akışkanlar mekaniği, sıvıların özelliklerini kullanarak uygulanan mühendisliğe odaklanan, hidrolik için teorik temel sağlar. Akışkan gücü uygulamalarında, hidrolik, basınçlı sıvılar kullanılarak güç üretme, kontrol etme ve aktarma için kullanılır. Hidrolik konular, bilimin bazı bölümleri ve mühendislik modüllerinin çoğunu kapsamaktadır ve boru akışı, baraj tasarımı, akışkan ve sıvı kontrol devresi, pompalar gibi kavramları kapsamaktadır. Hidrolik ilkeleri doğal olarak insan vücudundaki kalp ve penil ereksiyonda kullanımdadır. Serbest yüzey hidroliği, nehirler, kanallar, göller, nehir bölgeleri ve denizlerde oluşan serbest yüzey akışı ile uğraşan hidroliğin koludur.

Endüstriyel hidrolik
 
Hidrolik biliminin sanayideki uygulamalarına güç hidroliği ya da endüstriyel hidrolik adı verilir. Makine mühendisliğinin ilgi alanına giren bu kısım güç ve kuvvetihtiyacının olduğu endüstrinin hemen her kolunda kullanılır. Hidrolik enerji ile doğrusal, dairesel ve açısal hareket üretmek için hazırlanan sistemlere hidrolik sistem denmektedir.

Akışkan olarak basınçlı havanın kullanıldığı sistemlere pnömatik sistemler denir. Hidrolik, büyük kuvvetlerin istendiği ve gücün ön planda olduğu, pnömatik ise küçük kuvvetlerin yeterli olduğu buna mukabil hızın ön planda olduğu yerlerde tercih edilir.

Hidrolik devrelerde su, korozif olması sebebiyle çok nadir durumlar dışında tercih edilmemektedir. Güç hidroliğinde akışkan olarak petrol türevli yağlar (hidrolik akışkanlar) kullanılmaktadır. Bu yağlardan beklenen en önemli özellik sıkıştırılamaz olması ve sistem elemanlarını korozyondan korumasıdır.

Su hidroliği
Su hidroliği, inşaat mühendislerinin ilgi alanına girer ve inşaat mühendisliğinin alt dalları olan hidrolik ve su kaynakları mühendisliğinin ilgi alanı su yapıları, suyun taşınması, arıtılması gibi konulardır. Barajlar, su kanalları, su arıtma tesisleri, limanlar, kıyı yapıları, içme suyu, kanalizasyon işleri, yer altı suları, pompalama ve sulama işlemleri, nehir aşınmaları, drenaj çalışmaları gibi alanlar hidrolik mühendisliğinin başlıca ilgi alanlarını oluşturmaktadır.

Sitede Ara