Irk Nedir, Tanımı, Anlamı, Irk Hakkında Bilgiler

    [1] (toplum bilimi) kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu. (Türkler, insan olarak, ulus olarak doğunun en üstün ve şerefli ırkıdır. – S. Birsel)    
    [2] (biyoloji) bir canlı türünde aynı karakteri taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölüm
    [3] (biyoloji) soy (Esasta dağlı ırktan cahil bir kızcağızdı. – R. H. Karay

Irk etnik kökenlerine göre insanların kategorize edildikleri sistemdir. Taksonomik anlamda yirminci yüzyılın başlarında sık sık kullanılmaya başlandı, benzer fenotipteki insan popülasyonun genetik sapması olarak tanımlandı. \”Irk\” bu anlamda forensik antropolojide (iskeletlerin kime ait olduğunun belirlenmesinde), biyomedikal araştırmalarda hâlâ kullanılmaktadır.

Irk, ırklar veya ırksal gruplar olarak adlandırılan, paylaşılan fiziksel özelliklerin, soy, genetik ve sosyal ve kültürel özelliklerin kombinasyonlarına dayalı insanların gruplara ayrılmasında kullanılan bir kavramdır. Bu tür gruplamalar modern biyolojide sağlam bir temelden yoksun olsa da çağdaş toplumsal ilişkiler üzerinde güçlü bir etkiye sahiptirler. Bu kavram ilk olarak, ortak bir dilin konuşanlarına atıfta bulunur ve ardından ulusal aidiyetleri belirtmek için kullanılırdı. 17. yüzyılda ırk, fiziksel (fenotipik) özelliklere atıfta bulundu. Terim genellikle fenotip ile tanımlanan genetik olarak farklılaşmış insan popülasyonlarını belirtmek için, 19. yüzyıldan başlayarak genel bir biyolojik taksonomik anlamda kullanılmıştır.

Irkın özcü ve tipolojik kavramlaştırmalarının savunulamaz olduğu geniş bir bilimsel anlaşmaya rağmen, dünya genelindeki bilim insanları, ırkı farklı şekillerde kavramsallaştırmaya ve bazıları da özlü çıkarımlara sahip olmaya devam ediyor. IRK NEDİR TDK

Sitede Ara