Kardiyoloji Nedir, Ne Demek, Tanımı, Hakkında Bilgi

 Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.
 Konjenital kalp defekti, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, kapak kalp hastalığı ve elektrofizyolojinin tıbbi teşhisi ve tedavisini içerir. Bu tıpta uzmanlaşmış hekimler, kardiyologlar, dahili tıp uzmanlığı olarak adlandırılırlar. Pediyatrik kardiyologlar kardiyolojide uzmanlaşmış çocuk doktorlarıdır. Kalp cerrahisinde uzmanlaşmış hekimler, genel ameliyatın bir uzmanı olan kardiyotorasik cerrahlar veya kalp cerrahları olarak adlandırılırlar.

Kardiyovasküler sistem ayrılmaz bir şekilde kanla bağlantılı olmasına rağmen, kardiyoloji, hematoloji ve hastalıklarıyla nispeten ilgisizdir. Kalbin işlevini etkileyen bazı belirgin istisnalar kan testleri (elektrolit bozuklukları, troponinler), oksijen taşıma kapasitesinin azalması (anemi, hipovolemik şok) ve koagülopatilerdir.

Uzmanlık

Bütün kardiyologlar kalp rahatsızlıklarını inceler, ancak yetişkin ve çocuk kalp hastalıklarının incelenmesi farklı eğitim yolları içindir. Bu nedenle yetişkin bir kardiyolog (çoğunlukla \”kardiyolog\” olarak anılır), çocuklarla ilgilenmek için yetersiz eğitim görür ve pediyatrik kardiyologlar yetişkinlerin bakımını yapmak için yeteri kadar yetiştirilmemiştir. Cerrahi yönler kardiyolojiye dahil değildir ve kardiyotorasik cerrahi alanındadır. Örneğin, koroner arter baypas cerrahisi (CABG), kardiyopulmoner baypas ve kapak replasmanı, kardiyologlar değil, cerrahlar tarafından yapılan cerrahi prosedürlerdir. Bununla birlikte, stentlerin, kalp pillerinin yerleştirilmesi kardiyologlar tarafından gerçekleştirilir.

Yetişkin kardiyolojisi
Kardiyoloji, dahili tıbbın bir uzmanlığıdır. Amerika Birleşik Devletleri\’nde bir kardiyolog olmak için, üç yıl iç tıbbında ikamet eden kardiyoloji alanında üç yıllık bir burs izliyor. Bir alt uzmanlık alanında uzmanlaşmak mümkündür. ACGME tarafından Amerika Birleşik Devletleri\’nde tanınan alt spesifikasyonlar; kardiyak elektrofizyoloji, ekokardiyografi, girişimsel kardiyoloji ve nükleer kardiyoloji. Amerikan Osteopatik Uzmanlar Bürosu (AOABOS) tarafından Amerika Birleşik Devletleri\’nde kabul edilen alt uzmanlık klinik kardiyak elektrofizyoloji ve girişimsel kardiyoloji içerir.

Yapılan araştırmalar ile biriken bilgi birikimi ve gelişen yeni teknolojiler, diğer araştırmalı ve/veya uygulamalı bilim dallarında olduğu gibi, kardiyoloji alanında da büyük gelişmeler olmasını ve alt bilim dallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kardiyoloji son 30-40 yıl içerisinde tahminlerin ötesinde bir gelişme kaydetmiştir ve bu gelişmeler artarak devam etmektedir. Bu gelişmelerle birlikte, kardiyoloji içerisinde oluşmuş kimi alt dallar şunlardır:

        Girişimsel kardiyoloji
        Kalp elektrofizyolojisi

Tabii, alt dalların ortaya çıkması ve bunların üzerinde özelleşen doktorların ve araştırmacıların çalışması da yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine imkân sağlamaktadır.

Kardiyoloji biliminin tanı ve sağaltımını (tedavi) sağlamak için çalıştığı hastalıklar arasında, günümüzün en önemli sağlık sorunları arasında yer alan bazı hastalıklar bulunmaktadır. Bu hastalıkların birkaçı şöyle sıralanabilir:

        Hipertansiyon
        Aterosklerotik kalp hastalıkları (koroner arter hastalığı gibi)
        Kalp ritmi bozuklukları (aritmiler)
        Doğuştan kalp hastalıkları

Nefroloji, endokrinoloji gibi dalların da ilgi alanına giren yüksek tansiyon, çeşitli hastalıklara bağlı olarak gelişen kalp yetmezliği, doğuştan ya da çeşitli hastalıklara bağlı olarak gelişen kalp kapak hastalıkları ve benzeri pek çok hastalık da kardiyolojinin tanı ve sağaltımı için uğraştığı hastalıklardandır.

Kardiyolijinin kullandığı tanı araçlarından bazıları şunlardır:

        Ekokardiyografi
        Elektrokardiyografi (EKG) ve ilgili tanı yöntemleri:

                Kalp stres testi (\”efor testi\” ya da \”eforlu EKG\” olarak da bilinir)
                Taşınabilir EKG aygıtı (\”Holter monitörü\” olarak da bilinir)

        Kandaki kalp enzimlerinin düzeyleri
        Koroner anjiyografi

Kardiyolojide, yataklı tedavi verdiği hastaları genel servis ve Koroner yoğun Bakım ünitelerinde(KYBÜ) yatırarak tedavi etmektedir. KYBÜ\’ler genel durumu ağır acil müdahale gerekebilecek hayati tehlikesi söz konusu olan(Kalp Krizi geçirenler gibi) hastaların takip edildiği birimlerdir. KYBÜ kabul edilen hastaların Kalp Ritimleri, Tansiyonları, Nabız sayıları, Kan oksijen miktarları tüm hastaların bağlı olduğu merkezi bir monitörle takip edilmekte olup bu monitörler test edilen değerlerde bir anormallik olduğunda görevli personeli alarm vererek uyarmaktadır. Genel durumu düzelen hayati tehlikesi ortadan kalkan hastalarda tetkik ve tedavisine devam etmek üzere genel servislere alınarak takip edilmektedir. Günümüzde artan ihtiyaçlar doğrultusunda Kalp Damar Hastalıkları alanında profesyonelleşmiş hastaneler kurulmaktadır. Türkiye\’deki bu tip hastanelerden bazıları Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Siyami Ersek ve Koşuyolu Kalp Damar Hastalıkları Hastanesidir.

Sitede Ara