Minimalizm Nedir, Tanımı, Minimalizm Akımı Hakkında Bilgi

Görsel sanatlar, müzik ve diğer araçlardaki minimalizm, parçalanmış tasarım öğelerini kullanan bir stildir.

Minimalizm, İkinci Dünya Savaşı sonrası Batılı sanatta başlamış; en güçlüsü Amerikan görsel sanatları ile 1960\’lı yılların başında ve 1970\’lerin başında başlamıştır. Minimalizm ile ilişkili göze çarpan sanatçılar arasında Donald Judd, John McCracken, Agnes Martin, Dan Flavin, Robert Morris, Anne Truitt ve Frank Stella bulunur. Modernizmin indirgeyici yönlerinden kaynaklanır ve çoğunlukla soyut ifadeciliğe karşı tepki olarak ve postmininal sanat uygulamalarına bir köprü olarak yorumlanır.

Müzikte minimalizm genellikle La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass ve John Adams kompozisyonları gibi tekrarlı ve tekrarlamaya sahiptir. Minimalist terim, çoğunlukla, konuşma esasına göre yedek ya da sıyrılmış her şeyi ifade eder. Bu nedenle, Samuel Beckett\’in oyunlarını ve romanlarını, Robert Bresson\’un filmlerini, Raymond Carver\’ın hikayelerini ve Colin Chapman\’ın otomobil tasarımlarını tanımlamak için kullanılmıştır. Sözcük ilk olarak 20. yüzyılın başında İngilizcede \”Rus zemin ressamı Kasimir Malevich\’in beyaz zeminde siyah bir kare olan 1913 kompozisyonunu\” tanımlamak için kullanıldı.

Görsel sanatlarda minimalizm

Soyut dışavurumculuğun biçime ve duyguya verdiği aşırı öneme karşı bir tepki olarak, nesnenin nesne olma özelliğine dikkat çekmek ve ifade, tarihsel, sembolik anlamlarını minimuma indirmek amacıyla hareket etmiştir. Minimalist sanatçılar, nesnelere ve nesnelliğe olan bu ilgi nedeniyle genellikle heykel üzerinde yoğunlaşmışlardır. Bu alandaki önemli isimler arasında Carl Andre, Sol LeWitt, Robert Morris, Richard Serra, Donald Judd, Dan Flavin sayılabilir. Süreç sanatı, arazi sanatı, performans sanatı ve enstalasyon sanatı minimalizmden etkilenerek ortaya çıkmıştır.

Müzikte minimalizm
Görsel sanatlara benzer şekilde, müzikte de minimalizm, biçimciliğe tepki olarak çıkmış, müzikteki duygusal sterilliği, entelektüel karmaşıklığı ve diğer biçimleri ortadan kaldırma amacı gütmüştür. Tarihi veya duygusal izlenimleri en aza indirgemek için melodi ve harmonide basitlik ön plana çıkarılır, tekrarlara önem verilir. Elektronik enstrümanların kullanımı da bu amaca uygun olduğundan yaygındır. Minimalist besteciler arasında Philip Glass, Steve Reich, Terry Riley, Michael Nyman, La Monte Young, John Adams, Yann Tiersen ve Peter Machajdík sayılabilir.

Alıntılar

Bazı edebi şahsiyetlerin minimalizm akımı hakkındaki sözleri;

    Karmaşık şeylerin güzel olduğunu düşünmek insanların ortak yanlışıdır. (Descartes)
    Sade ama basit olmayan, yalın ama yavan olmayan bir güzellik anlayışıdır. (Hegel)
    Fakirlik, yoksunluk, eksiklik değildir minimalizm; aksine bilinçli bir tercihtir; zor olanı seçmektir, azla çok yapmaktır. (Ludwig Mies van der Rohe)
    Akla, hem de saf akla hitabeden sadece saf akıl ile haz alınan bir güzelliktir minimalizm. (Kant)

Sitede Ara