Oftalmoloji Nedir, Ne Demek, Tanımı, Hakkında Bilgi

Oftalmoloji, görme yolları hastalıkları ve cerrahisini ilgilendiren tıbbın bir bilim dalıdır. Kelimenin kökeni Yunanca ophthalmos (göz) ve logos (kelime)\’den gelmektedir. Ayrıca bir disiplin olarak hayvan gözlerini de içerir çünkü insan gözüyle aralarında son derece az fark vardır. Bu farklar ise sadece prevelans ve anatomiye bağlıdır, hastalıklara bağlı değildir. Oftalmolog ise sadece tıbbi yeterliliklerini almış uzmanlara verilen unvandır ve göz operasyonları yapabildikleri için cerrah olarak sınıflandırılırlar.

Oftalmologların tıbbi olarak göz hastalıklarını tedavi etmeleri, lazer terapisi uygulamalarına izin verilir ve garanti edildiğinde insizyonel cerrahi yapılmasına izin verilir.
 
Yan dallar

Oftalmoloji, bazı hastalıklarla veya gözün belirli bölümlerinde görülen hastalıklarla uğraşan alt uzmanlıkları da içerir.
Onlardan bazıları:

    Ön segment cerrahisi
    Retina oftalmolojisi, retina lazer tedavisi ve gerçek retinal cerrahiyi vurgulayan retina oftalmolojisi.
    Kataraktlar – çoğu genel oftalmolog katarakt ameliyatı yaptığından, genellikle bir uzmanlık görevi görmemektedir
    Kornea, oküler yüzey ve dış hastalık
    glakom
    Tıbbi retina, cerrahi olmayan yollarla retinal problemlerin tedavisi ile uğraşır.
    Nöro-oftalmoloji
    Oküler onkoloji
    Göz küresi ve yörünge cerrahisi
    Oftalmik patoloji
    Pediatrik oftalmoloji / şaşılık (gözlerin hizalaması)
    Refraktif cerrahi
    Üveit
    immünoloji
    Bazı ülkelerde veterinerlik oftalmolojisinde veteriner resmi özel eğitim programları bulunmaktadır.
    Vitreo-retinal cerrahi, retinal ve posterior segment hastalık ve bozukluklarının cerrahi tedavisini ele alır. Tıbbi retina ve vitreo-retinal cerrahi bazen birlikte posterior segment subspekiyalizasyon olarak adlandırılır.

Daha yeni Daha eski