Optik Nedir, Ne Demek, Tanımı Hakkında Bilgi

Optik, ışık hareketlerini, özelliklerini, ışığın diğer maddelerle etkileşimini inceleyen; fiziğin ışığın ölçümünü ve sınıflandırması ile uğraşan bir alt dalı. Optik, genellikle gözle görülebilen ışık dalgalarının ve gözle görülemeyen morötesi ve kızılötesi ışık dalgalarının hareketini inceler. Çünkü ışık bir elektromanyetik dalgadır ve diğer elektromanyetik dalga türleri (X-ray, mikrodalga, radyo dalgaları gibi) ile benzer özellikler gösterir.

Optik, maddenin etkisini ve davranışını ve özelliklerini içeren fizik dalını ve maddenin kullandığı ya da algılayan aletlerin inşasını içeriyor. Optik genellikle görünür, ultraviyole ve kızıl ötesi ışığın davranışını tanımlar. Işık bir elektromanyetik dalga olduğu için, X-ışınları, mikrodalgalar ve radyo dalgaları gibi diğer elektromanyetik radyasyon formları benzer özellikler sergiler.

Çoğu optik fenomen, ışığın klasik elektromanyetik tanımını kullanarak hesaplanabilir. Bununla birlikte, ışığın tam elektromanyetik tanımlamaları pratikte uygulanması genellikle zordur. Pratik optik genellikle basitleştirilmiş modeller kullanılarak yapılır. Bunlardan en yaygın olanı, geometrik optik, ışığı düz çizgiler halinde dolaşan ve yüzeylerden geçerken veya yansıtırken eğilip kıvrılmış ışın topluluğu olarak davranır. Fiziksel optik, geometrik optikte hesaplanamayan kırınım ve parazit gibi dalga efektlerini içeren daha kapsamlı bir ışık modeli. Tarihsel olarak, ışın temelli ışık modeli ilk önce geliştirildi, bunu dalga modeli izledi. 19. yüzyılda elektromanyetik teoride ilerleme, ışık dalgalarının aslında elektromanyetik radyasyon olduğunun keşfedilmesine yol açtı.

Bazı fenomen ışığın dalga benzeri ve parçacık benzeri özelliklere sahip olması gerçeğine bağlıdır. Bu etkilerin açıklanması, kuantum mekaniği gerektirir. Işıkın parçacık benzeri özelliklerini göz önüne aldığımızda, ışık \”fotonlar\” olarak adlandırılan parçacıklar topluluğu olarak modellenmiştir. Kuantum optiği, kuantum mekaniğinin optik sistemlere uygulanması ile ilgilidir.

Optik bilim, astronomi, çeşitli mühendislik alanları, fotoğrafçılık ve tıp (özellikle oftalmoloji ve optometri) gibi ilgili disiplinlerle ilgili ve çalışılmaktadır. Optiklerin pratik uygulamaları aynalar, mercekler, teleskoplar, mikroskoplar, lazerler ve fiber optikler gibi çeşitli teknolojilerde ve gündelik nesnelerde bulunur.

Daha yeni Daha eski