Plan Nedir, Tanımı, Plan Hakkında Bilgi

Plan, genellikle, bir şey yapmak için bir amaca ulaşmak için kullanılan zamanlama ve kaynaklarla ilgili herhangi bir şema veya adım listesi. Genellikle, bir hedefe ulaşmayı amaçlayan geçici bir dizi eylem olarak tanımlanır. Neyin ne zaman, niçin ve nasıl yapılacağını gösteren bir taslaktır. İş yapılmadan önce hazırlanır. İşin üstesinden gelmek için gereklidir. Planlamanın amacı bir işin en düşük maliyetle, en etkili ve verimli şekilde yapılacağının önceden kestirilmesidir.

Başka bir tanıma göre plan; bazı amaçlara ulaşmak için gelecekte uygulanacak bir dizi kararı hazırlamayı içeren bir süreçtir. İşe ulaşmak için yapılacak bütün faaliyetleri kapsar. Eğitim planlaması, eğitimi öğrencilerin ve toplumun gereksinimlerini karşılamada ve amaçlarını gerçekleştirmede daha etkili ve verimli kılmak amacıyla rasyonel ve düzenli çözümleme tekniğinin eğitim sürecine uygulanmasıdır.

Planları tanımlamanın en popüler yolu, genişliklerine, zaman çerçevelerine ve özgüllüklerine göre; Bununla birlikte, bu planlama sınıflandırmaları birbirinden bağımsız değildir. Örneğin, kısa ve uzun vadeli kategoriler ile stratejik ve operasyonel kategoriler arasında yakın bir ilişki vardır.

Daha az resmi planlar soyut fikirler olarak yaratılmakta ve korunmakta ve kullanılmaya devam edildiğinde bu biçimde kalmaktadır. Başlangıçta soyut bir düşünce olarak yaratılan iş ve askeri amaçlar için kullanılan daha resmi planlar, zaman ve mekan boyunca birçok kişinin erişebileceği bir biçimde yazılıp hazırlanacak veya başka şekilde saklanacaktır. Bu, planın yürütülmesinde daha güvenilir işbirliği sağlar.

Planlamacılar

Planlamacılar, işlevsel, estetik ve kullanışlı bir ortama sahip olmak için topluma yardımcı olacak ya da dengeyi sağlayacak kararlar almak ya da karar vermek için gerekli eğitimi almış profesyonel kişilerdir.

Sitede Ara