Prizma Nedir, Türleri, Tanımı, Hakkında Bilgi

Prizma iki farklı anlamla kullanılır:

    Prizma: Geometride üç boyutlu cisimler;
    Prizma: Optikte ışığı kıran saydam cisim.

Geometride Prizma
    
Geometride Prizma, genelde en boy ve yükseklik kavramlarına sahip cisimler olarak adlandırılır. Ancak bazı cisimlerin (küre) en ve boyu tam olarak ifade edilememekle çap ve çevre de bu nicelikleri belirtmek için kullanılır.

Prizmalar

Prizmalar alt ve üst tabanları birbirine eş ve paralel çokgensel bölgelerden oluşan, yan yüzleri ise dörtgensel bölge olan geometrik cisimlerdir. Prizmalar tabanlarına göre isimlendirilir.

    Üçgen prizma
    Kare prizma
    Dikdörtgenler prizması
    Diğer çokgen prizmalar

Piramitler

Piramitler de tabanlarına göre isimlendirilir. Bir tepe noktası ve o noktayı tabanın kenarlarıyla birleştiren doğru parçalarından oluşur.

    Üçgen piramit
    Kare piramit
    Diğer çokgen piramitler

Silindir

Tabanı dairesel bir yüzeye sahip olan silindirin prizmalar gibi 2 adet tabanı ve bir dörtgensel yan yüzü bulunmaktadır.

Koni

Koni 2 parçadan oluşur. İlki taban olan tam daire diğeri de yanal yüzey olan kesik daire. Ayrıca koninin kesik dairesisin yarıçapı ana doğru olarak adlandırılırken taban yarıçapı bir değişikliğe uğramaz. Bir formül yardımıyla kesik dairenin açı ölçüsü, ana doğru uzunluğu, yarıçapı, taban çevresi, ve yüksekliği verilen koninin elemanlarının ölçüleri yeyetli bilgi verilmişse bulunabilir.

Kürenin 2 elemanı vardır:yarıçap ve merkez. Küre açınımı yüzünden diğer cisimlerden ayrılır çünkü tam olarak açılamaz ayrıca küre doğadaki en kararlı yapıdır ve aynı ölçülerde en az yüzey alanına sahiptir. Bilimsel bir değişle bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu cisme küre denir.

Optikte Prizma

Optikte bir prizma, ışığı kıran düz, cilalanmış yüzeylere sahip şeffaf bir optik elemandır. Düz yüzeylerin en az iki tanesi aralarında bir açıyla olmalıdır. Yüzeyler arasındaki açıların kesinliği uygulamaya bağlıdır. Geleneksel geometrik şekli, üçgen bir tabana ve dikdörtgen kenarlı üçgen prizmanın şekli ve genelde \”prizma\” sözcük kullanımında bu türden söz eder. Bazı optik prizma türleri aslında geometrik prizmalar şeklinde değildir. Prizmalar, tasarlandıkları dalga boylarına karşı şeffaf herhangi bir malzemeden yapılabilir. Tipik malzemeler arasında cam, plastik ve fluorit bulunur.

Işığı oluşturan spektral renklere (gökkuşağının renklerine) ayırabilmek için bir dağılım prizması kullanılabilir. Ayrıca, prizmalar ışığı yansıtmak veya ışığı farklı kutuplaşmalara sahip bileşenlere bölmek için kullanılabilir.

Daha yeni Daha eski