Savcı Nedir, Ne Demek, Tanımı ve Hakkında Bilgi

Savcı, medeni hukuk mesleki sistemine sahip ülkelerdeki kovuşturmanın başlıca yasal temsilcisidir. Savcılık, yasayı ihlal etmekle suçlanan bir şahsı aleyhine açtığı dava, davanın sunulmasından sorumlu olan yasal taraftır. Savcı, sanık hakkında aleyhindeki davada genellikle hükümeti temsil eder.

Savcı, Ceza yargılamasında iddia makamı olarak adalete hizmet eden kişidir. Savcılık Ceza Muhakemesinde iddia görevini yaparak devlet adına ceza davası açan makamdır. Bu makamdaki yetkiliye Savcı adı verilmiştir. Ayrıca kısaltılmış bir şekilde savcı, suç haberinin kendisine ulaşmasıyla birlikte devlet adına araştırma ve soruşturma faaliyetinde bulunmak, kamu davasının açılmasını gerektiren şartlar oluştuğunda dava açmak ve yürütmek, mahkemelerin verdiği kararları yerine getirmek ve kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmak durumunda olan ve yürütme- yargı organı içinde yer alan kamu görevlisi olarak tanımlanabilir.

Etimoloji

Kelime kök anlamı olarak : hukuk İleri sürülerek savunulan düşünce, iddia, dava , tez , bir fiilin hukuki açıdan suç olup olmadığının tanımlanmasını ve ilgili kanun hükümlerine uygun suçun tanımlamasıyla iddianame hazırlamakla görevli hukuk memuru olarak geçmektedir.

Eski Türkçedeki karşılığı \”müddeiumumi\” dir. Arapça mudda?i (iddia eden, dava eden) ve umumi (kamu) sözcüklerinin birleşiminden türetilmiş olan ve \”kamu adına dava eden\” anlamını taşıyan bu sözcük 1870 tarihli \”Mehakim Nizamnamesi\” ile Fransızca prosécuteur publique karşılığı olarak Türk hukukuna girmiş, Cumhuriyet döneminde de uzun süre gayrıresmi olarak kullanılmaya devam edilmiştir.

Türkiye\’de savcılık 

 İlk kez 1925 yılında 669 sayılı Şurayı Devlet Kanunu\’nda \”müddeiumumilik\” isminde ihdas edilmiş, 1946 yılındaki 4909 sayılı Danıştay Kanunu ile \”kanunsözcülüğü\” ismi kabul edilmiş, 1964\’teki 521 sayılı Danıştay Kanununda da aynı isim benimsenmiş, 1981 yılındaki 2461 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 1982 Anayasası ve aynı yıl kabul edilen 2575 sayılı Danıştay Kanunu\’nda ise \”savcılık\” sözcüğü kullanılmaya başlanmıştır.

Sitede Ara