Seroloji Nedir, Tanımı, Seroloji Tahlilleri Hakkında Bilgi

Seroloji, serum ve diğer vücut sıvılarının bilimsel çalışmasıdır. Pratikte bu terim genellikle serumdaki antikorların tanısal tanımlanmasını ifade eder.
Seroloji, serumbilim veya serum bilimi, serum imali veya tesirlerini konu alan bilim dalı. Bir disiplin olan seroloji serumları incelemeye yönelik birçok tekniği içinde barındırır.

Bir enfeksiyondan şüphelendiğinde, romatizmal hastalıklarda ve bir kişinin kan türünün kontrol edilmesi gibi diğer birçok durumda teşhise yönelik olarak serolojik testler yapılabilir. Seroloji kan testleri, X bağlantılı agammaglobulinemi gibi antikor eksikliği ile bağlantılı bazı bağışıklık eksiklikleri olan hastaların teşhis edilmesine yardımcı olur. Bu gibi durumlarda, antikor testleri sürekli olarak negatif olacaktır.

Çalışılan antikorlara bağlı olarak kullanılabilen birkaç seroloji tekniği vardır. Bunlar arasında şunlar sayılabilir: ELISA, aglutinasyon, çökeltme, tamamlayıcı fiksasyon ve floresan antikorlar ve daha yakın zamanlarda kimyasal ışıklandırma.

Bazı serolojik testler kan serumu ile sınırlı değildir, aynı zamanda sperma ve tükrük ve antipsikotikleri ihtiva eden beyin omurilik sıvısı (CSF) gibi diğer vücut sıvıları üzerinde de yapılabilir.

Adli seroloji alanında, özellikle bir delil parçası için (örneğin, bir tecavüzcünün semen örneğine bağlanması) serolojik testler de kullanılabilir.

Tıpta seroloji dendiğinde akla gelen şeylerden biri belirli bir mikroorganizmaya karşı üretilmiş antikorların varlığını saptayan bir tıbbi kan testidir. Bir enfeksiyon şüphesi oluştuğunda seroloji uygulanabilir. Hepatit testlerine de bu kandan bakılmaktadır.

Serolojik tahlillerden bazıları;

-ELİSA testleri olarak da bilinen Hepatit B tahlili olan HBsAG ve antikoru gösteren Anti HBs,

-Hepatit C’yi gösteren Anti HCV ve AİDS hastalığı tanısında kullanılan Anti HIV testleri,

-AİDS tanısı koyarken kan tahlili yorumlanmasında ELİSA testleriyle birlikte Western Blot adlı doğrulama testi de tanı koymada belirleyicidir.

-Ayrıca ASO, CRP ve RF ise romatizmal hastalıklarda sıkça istenen kan tahlilleridir.

Sitede Ara