Tıbbi Atık Nedir, Tanımı, Hakkında Bilgi

Tıbbî atık, Sağlık ünitelerindeki işlemler sırasında ortaya çıkan enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıklardan oluşan atıkların genel adıdır.

Tıbbi atık, enfeksiyöz (veya potansiyel olarak enfeksiyöz) materyalleri içeren her türlü atıktır. Görsel olarak tıbbî veya laboratuar kaynaklı görülen tıbbi atıkların (örn., Ambalajlama, kullanılmamış sargı bezleri, infüzyon kitleri, vb.) Üretimiyle ilişkili atıklar ve ayrıca biyomoleküllerin veya organizmaların biyolojik molekülleri veya organizmaları içeren araştırma laboratuarı atığını içerebilir. Aşağıda ayrıntılı olarak belirtildiği üzere atık keskinlikler, kirli olma ihtimaline veya kanla kirlenebilme ihtimaline ve uygun bir şekilde muhafaza edilip atılmadığında yaralanmaya eğilimli olmaları nedeniyle tıbbi atık olarak kabul edilir. Tıbbi atık bir çeşit biyolojik atıktır.

Tıbbi atık katı veya sıvı olabilir. Bulaşıcı atıkların örnekleri, atılan kan, keskinlikler, istenmeyen mikrobiyolojik kültürler ve stoklar, tanımlanabilir vücut parçaları (amputasyon sonucu olanlar dahil), diğer insan veya hayvan dokuları, kullanılan bandajlar ve sargılar, atılan eldivenler ve diğer tıbbi malzemelerdir kan ve vücut sıvılarıyla temas halinde, ve yukarıda tarif edilen özellikleri gösteren laboratuar atıkları. Atık keskinlikleri potansiyel olarak kontamine olmuş, kullanılmış (ve kullanılmayan) iğneler, cübpe, lansetler ve cilde nüfuz edebilen diğer cihazları içerir.

Tıbbi atıklar, hastalıkların teşhisi, önlenmesi veya tedavisi gibi biyolojik ve tıbbi kaynaklardan ve faaliyetlerden üretilir. Tıbbi atıkları hastaneler, sağlık klinikleri, bakım evleri, acil tıbbi hizmetler, tıbbi araştırma laboratuvarları, hekimler, diş hekimleri ve veteriner hekimler, evde bakım hizmetleri, morglar veya cenaze evleri içerir. Sağlık kuruluşlarında (diğer bir deyişle, hastaneler, klinikler, doktorlar, veterinerlik hastaneleri ve klinik laboratuvarlar), bu özelliklere sahip atıklar alternatif olarak tıbbi veya klinik atık olarak adlandırılabilir.

Tıbbi atıklar, normal çöp veya genel çöplerden farklıdır ve kimyasal, radyoaktif, evrensel veya endüstriyel atıklar gibi diğer tehlikeli atık türlerinden farklıdır. Tıbbi tesisler atık tehlikeli kimyasallar ve radyoaktif maddeler üretir. Bu tür atıklar normalde bulaşıcı değilken, uygun bir şekilde atılmaları gerekir. Bazı atıklar, formalinden korunmuş doku numuneleri gibi çok tehlikeli olarak kabul edilir.

Sitede Ara