Telaffuz Nedir, Telaffuz Örnekleri Hakkında Bilgi

Telaffuz, bir kelimenin veya bir dilin konuşma biçimi veya birinin bir kelimeyi söyleme biçimidir.
Telaffuz, söyleyiş ya da boğumlanma; bir dildeki sözcüklerin söyleniş biçimi. Telaffuz, Arapça kökenli bir sözcüktür.

Bir sözcük, çeşitli faktörlere bağlı olarak, çocukluklarının kültürel maruz kalma süreleri, ikamet yerleri, konuşma veya ses bozuklukları, sosyal sınıfları veya eğitimleri etnik grupları gibi çeşitli birey veya gruplar tarafından farklı şekillerde konuşulabilir.

Dilbilimde, ilgili sözcük ya da cümlenin kullanıldığı dilin okuma özellikleri ve sese dönüşmesinin ifadesi olan telaffuz, kendi içinde yöresel farklılıklar gösterebilir. Her dilin söyleyiş özellikleri farklıdır. Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil olmasına karşın, yerel söyleniş ayrımları ile bunun geçerli olmadığı durumlar görülür. Ayrıca Türkçeye yabancı dillerden geçen sözcükler için de telaffuzdaki vurgu kuralları söz konusu olmayabilir.

Örnek:

    Gidelim
    Gidek

Sitede Ara