Asil (Soylu) Nedir, Ne Demek, Tanımı Hakkında Bilgi

Asil veya soylu, bazı kültürlerde toplumun ayrıcalıklı en üst katmanına mensup kişi. Bir toplumdaki diğer sınıfların çoğundan daha fazla kabul gören ayrıcalıklara ve daha yüksek sosyal statüye sahiptir ve üyeliği tipik olarak kalıtsaldır. Asallıkla bağlantılı ayrıcalıklar, soylu olmayanlara göre veya ona göre önemli avantajlar oluşturabilir veya büyük ölçüde onurlu olabilir (örneğin, öncelik) ve ülkeye ve döneme göre değişebilir. “Asalet yükümlülüğü” anlamına gelen “şaibeli” nostalik “Ortaçağ” sloganı, ayrıcalıkların, örneğin onurlu davranış, geleneksel hizmet ya da liderlik rolleri veya pozisyonları gibi çeşitli toplumsal sorumlulukları yerine getirme yükümlülüğünün ömür boyu süren yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıklar. Ailesel veya akrabalık bağı.

Soyluluğa ve onun ayrıcalıklarına üyelik tarihsel olarak bir hükümdar veya hükümet tarafından kabul edilmiş veya düzenlenmiş ve böylece bir milletin üst sınıfının diğer varlıklarından ayrılmıştır; zenginlik, yaşam tarzı veya bağlılık, üyeliğin göze çarpan işaretleri olabilir. Asal olan soylular yine de nadiren kapalı bir kast oluşturdu; Yeterli güç, zenginlik, askeri yetenek ya da kraliyet lehine iktisap elde etmek, değişken frekansa sahip olan halkların asalete yükselmesini sağlamıştır.
Asil sınıf içinde genellikle çeşitli dereceler vardır. Asaletin yasal olarak tanınması monarşilerde daha yaygındı, ancak Hollanda Cumhuriyeti (1581–1795), Cenova Cumhuriyeti (1005-1818), Venedik Cumhuriyeti (697-1797) ve bu tür rejimlerde de asalet mevcuttu. Eski İsviçre Konfederasyonu (1300-1798) ve bazı kalıtsal olmayan rejimlerin, örneğin Channel Islands, San Marino ve Avrupa’daki Vatikan’ın yasal sosyal yapısının bir parçası olarak kalmaktadır.

Daha yeni Daha eski