Astrobiyoloji Nedir, Egzobiyoloji Nedir, Ne Demek, Kısasca, Hakkında Bilgi

Astrobiyoloji, evrendeki kökenleri, erken evrimi, dağılımı ve geleceği ile ilgili disiplinlerarası bir bilimsel alandır. Astrobiyoloji dünya dışı yaşamın var olup olmadığı ve insanların bunu tespit ederse nasıl algılayabileceği sorusunu ele alır.
Astrobiyoloji, diğer dünyalarda yaşam olasılığını araştırmak ve yeryüzünden farklı olabilecek biyosferleri tanımak için moleküler biyoloji, biyofizik, biyokimya, kimya, astronomi, fiziki kozmoloji, eksolanetoloji ve jeolojiden yararlanır. Hayatın kökeni ve erken evrimi astrobiyoloji disiplininin ayrılmaz bir parçasıdır. Astrobiyoloji kendisini mevcut bilimsel verilerin yorumlanmasıyla ilgilendirir ve spekülasyon içeriğe ulaşmak için eğlendirse de, astrobiyoloji öncelikle mevcut bilimsel teorilere sıkı sıkıya bağlı hipotezler ile ilgilidir.
Bu disiplinlerarası alan, gezegen sistemlerinin kökeni, uzayda organik bileşiklerin kökenleri, kaya-su-karbon etkileşimleri, yeryüzündeki abiyogenez, gezegensel yaşanabilirlik, yaşam algılaması için biyosignatlar üzerine araştırmalar ve yaşamın adaptasyon potansiyeli üzerine yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Dünyada ve uzayda zorluklar.
 
Biyokimya, 13,8 milyar yıl önce Big Bang’den kısa bir süre sonra, evrenin sadece 10–17 milyon yıl olduğu yaşanabilir bir çağda başlamış olabilir. Panspermi hipotezine göre, evren boyunca meteoroidler, asteroitler ve diğer küçük Güneş Sistemi bedenleri tarafından dağıtılan mikroskobik hayat bulunabilir. Ağustos 2015’te yayınlanan araştırmaya göre, çok büyük gökadalar, Samanyolu gibi daha küçük gökadalardan daha yaşanabilir gezegenlerin yaratılması ve geliştirilmesi için daha elverişli olabilir. Yine de, Dünya, insanların yaşamı tanımayı bildiği evrende yegane yerdir. Diğer yıldızların çevresinde yaşanabilir alanların tahminleri, bazen yüzlerce ekstrasolar gezegen keşfinin yanı sıra yeryüzünde aşırı yaşam alanlarına yeni bakış açıları ile birlikte “Altın külçeler bölgeleri” olarak adlandırılırlar. Evrende çok yakın zamana kadar mümkün olduğu düşünüldüğünden çok daha yaşanabilir yerler olabilir.
 
Gezegen Gezegeni’nin merak ve fırsatçı gezegenleri üzerindeki güncel çalışmaları, antik yaşamın yanı sıra, yaşanabilir nehirler veya göller ile ilgili ovaların kanıtlarını araştırmaktadır. Yaşanabilirliğin kanıtı, Mars’taki fosfor (fosillerle ilgili) ve organik moleküller için yapılan araştırmalar artık bir NASA ve ESA hedefidir.
Dünya dışı yaşam asla keşfedilemese de, astrobiyolojinin disiplinler arası doğası ve onun getirdiği kozmik ve evrimsel perspektifler, yine de Dünya üzerinde bir dizi faydaya yol açabilir.
 
Astrobiyoloji Genel bakış
Terim ilk olarak 1953’te Rus (Sovyet) astronomu Gavriil Tikhov tarafından önerildi. Astrobiyoloji etimolojik olarak Yunan ἄστρον, astron, “takımyıldızı, yıldız” dan türetilmiştir; βίος, bios, “hayat”; ve -ava, -logia, çalışma. Astrobiyolojinin eşanlamlıları farklıdır; Bununla birlikte, eşanlamlılar gelişiminde ima edilen en önemli bilimlerle ilgili olarak yapılandırılmıştır: astronomi ve biyoloji. Yakın bir eşanlamlı Yunanca Έξω, “dış” dan exobiology; Βίος, bios, “hayat”; ve λογία, -logia, çalışma. Exobiology terimi moleküler biyolog ve Nobel Ödülü sahibi Joshua Lederberg tarafından yapıldı.  Ekobiyolojinin, Dünya’nın dışındaki yaşamı araştırmak için sınırlı bir kapsamı olduğu düşünülürken, astrobiyolojinin konu alanı daha geniştir ve yaşam ile evren arasındaki bağlantıyı inceler, bu da dünya dışı yaşamı araştırmayı içerir, ama aynı zamanda yaşamın çalışmasını içerir. Dünya, kökeni, gelişimi ve sınırları.

Sitede Ara