Genetik Nedir, Ne Demek, Tarihi, Hakkında Bilgi

Genetik, genlerin, genetik çeşitliliğin ve organizmalardaki kalıtımın araştırılmasıyla ilgili bir biyoloji dalıdır.
Bilim adamı ve Augustinian rahibi Gregor Mendel, 19. yüzyılın sonlarında genetik keşfetti. Mendel, “kalıtsal miras” üzerinde çalışmış, kalıpların ebeveynlerden yavrulara aktarılma biçimlerindeki desenler. Organizmaların (bezelye bitkileri), ayrık “kalıtım birimleri” yoluyla kalıtsal olarak kaldığını gözlemlemiştir. Bugün hala kullanılan bu terim, gen olarak adlandırılan şeyin biraz belirsiz bir tanımıdır.
 
Genlerin kalıtsal kalıtımı ve moleküler kalıtım mekanizmaları hala 21. yüzyılda genetiğin temel ilkeleridir, fakat modern genetik, kalıtsallığın ötesinde genlerin işlevini ve davranışlarını incelemeye doğru genişlemiştir. Gen yapısı ve işlevi, varyasyonu ve dağılımı, hücre, organizma (örneğin baskınlık) bağlamında ve bir popülasyon bağlamında incelenir. Genetik, epigenetik ve popülasyon genetiği dahil olmak üzere bir dizi alt alana yol açmıştır. Geniş alanda çalışılan organizmalar yaşam alanlarını (archaea, bakteri ve eukarya) kapsar.
 
Genetik süreçler, bir organizmanın çevresiyle ve sıklıkla beslenmeye karşı doğa olarak adlandırılan gelişim ve davranışları etkileme deneyimleriyle birlikte çalışır. Bir hücrenin veya organizmanın hücre içi veya hücre dışı ortamı, gen transkripsiyonunu açabilir veya kapatabilir. Klasik bir örnek, biri ılıman iklime ve kurak iklime sahip olan, genetik olarak aynı olan iki tane mısırdır. İki mısır sapının ortalama yüksekliği genetik olarak eşit olarak belirlenebilirken, kurak iklimdeki iklim, ortamdaki su ve besin eksikliğinden dolayı ılıman iklimlerde sadece bir olanın yarısına kadar büyür.
Genetiğin tarihi
Canlıların ebeveynlerinin özelliklerinden miras kaldığı gözlemi, seçici bitkilendirme yoluyla bitkileri ve hayvanları iyileştirmek için tarih öncesi zamanlardan beri kullanılmıştır. Bu süreci anlamaya çalışan modern genetik bilimi, 19. yüzyılın ortalarında Augustinian rölyef Gregor Mendel’in eseriyle başladı.
Mendel’den önce, Mendel’den önce Kezzeg’de yaşayan Macar asil Imre Festetics, “genetik” kelimesini kullanan ilk kişi oldu. Yapıtında genetik mirasın çeşitli kurallarını tanımladı. Doğadaki genetik kanunu (Die genetische Gesätze der Natur, 1819). İkinci yasası Mendel’in yayınladığıyla aynı. Üçüncü kanunda mutasyonun temel prensiplerini geliştirdi (Hugo de Vries’in öncüsü sayılabilir).
 
Mirasın harmanlanması, mühendisin Fleeming Jenkin’in işaret ettiği gibi, doğal seçilim ile evrimi olanaksız kılan her karakteristiğin ortalamasını ortaya çıkarır.
Diğer kalıtım teorileri Mendel’in çalışmalarından önce geldi. 19. yüzyılda popüler bir teori ve Charles Darwin’in 1859 Türlerin Kökeni Üzerine ima ettiği kalıtımı harmanlıyordu: Bireylerin ebeveynlerin özelliklerinin yumuşak bir karışımını miras aldıkları fikri. Mendel’in çalışması, özelliklerin hibridizasyondan sonra kesinlikle karıştırılmadığı örnekler sunarak, özelliklerin sürekli bir harmandan ziyade farklı genlerin kombinasyonları tarafından üretildiğini göstermektedir. Kuşaktaki özelliklerin harmanlanması artık nicel etkilere sahip çoklu genlerin etkisi ile açıklanmaktadır. O dönemde bazı desteğe sahip olan bir başka teori, edinilen özelliklerin kalıtımıydı: bireylerin kalıtsal özelliklerinin anne babaları tarafından güçlendirildiği inancı. Bu teori (genellikle Jean-Baptiste Lamarck ile ilişkili) yanlış olarak biliniyor – bireylerin deneyimleri çocuklarına aktardıkları genleri etkilemiyor, epigenetik alanındaki kanıtlar Lamarck’ın teorisinin bazı yönlerini yeniden canlandırıyor olsa da. Diğer teoriler, Charles Darwin’in (hem edinilmiş hem de kalıtsal yönleri olan) pangenezini ve Francis Galton’un pangenezi yeniden biçimlendirmesini hem parçacıklı hem de kalıtsal olarak içermiştir.

Sitede Ara