Hipoplazi Nedir, Ne Demek, Tanımı, Örnekleri Hakkında Bilgi

Kısaca; Hipoplazi, bir organın veya dokunun tam olarak veya düzgün gelişmemesidir.
Hipoplaziler (Antik Yunan hyo- hipo- dan, “+ πλάσις plasis altında”, “formasyon”; sıfat formu hipoplastik), az gelişmiş veya bir doku veya organ gelişimidir.  Terim her zaman tam olarak kullanılmamasına rağmen, uygun olmayan veya normal olmayan hücre sayıları anlamına gelir.  Hipoplazi aplaziye benzer, ancak daha az şiddetlidir. Teknik olarak hiperplazinin zıttı değildir (çok fazla hücre). Hipoplazi doğuştan bir durum iken, hiperplazi genellikle yaşamın ilerleyen dönemlerinde aşırı hücre büyümesi anlamına gelir. (Zaten var olan hücrelerin boşa harcanması Atrophy, teknik olarak hem hiperplazinin hem de hipertrofinin tam tersidir.)
 
Hipoplazi herhangi bir dokuda veya organda bulunabilir. Aşağıdaki gibi organların az gelişmişliği de dahil olmak üzere birçok tıbbi durumun tanımlayıcısıdır:
Ergenlik döneminde göğüsler
Klinefelter sendromunda testler
Fanconi anemisinde yumurtalıklar, gonadal disgenez, trisomi X
DiGeorge sendromunda timüs
Popliteal pterygium sendromunda Labia majora
Corpus callosum, beynin iki tarafını birleştiren, corpus callosum agenesisinde
Reelin genindeki mutasyondan kaynaklanan serebellum
Turner’ın hipoplazisi gibi oral patolojinin neden olduğu dişler
Hipoplastik sol kalp sendromunda ve hipoplastik sağ kalp sendromunda kalp odaları
Optik sinir hipoplazisinde optik sinir
Sakral agenezide sakrum
Asimetrik ağlayan fasiyelerde fasiyal kas
Doğumdan itibaren başparmak
Genellikle gebelik sırasında oligohidramniyosun bir sonucu olarak veya konjenital diyafragma hernisinin varlığı
Çölyak hastalığında ince bağırsak
Harlequin tipi iktiyozda parmak ve kulaklar
Konjenital hipotiroidide mandibula

Sitede Ara