İskemi Nedir, Ne Demek, Tanımı, Belirtileri Hakkında Bilgi

İskemi, dokulara kan tedarikinde bir kısıtlamadır ve hücresel metabolizma için gerekli olan oksijen kıtlığına neden olur (dokuyu canlı tutmak için).  İskemi genellikle kan damarlarındaki problemlerden kaynaklanır, bunun sonucu olarak dokuda hasar veya fonksiyon bozukluğu vardır. Ayrıca bazen bir tıkanıklıktan (vazokonstriksiyon, tromboz veya embolizm gibi) kaynaklanan vücudun belirli bir bölümünde lokal anemi anlamına gelir. İskemi, sadece oksijen yetersizliğini değil, aynı zamanda besin maddelerinin mevcudiyetini ve metabolik atıkların yetersiz şekilde uzaklaştırılmasını da içerir. İskemi kısmi (zayıf perfüzyon) veya toplam olabilir.
 
Belirtiler ve Semptomlar
Oksijen kandaki dokulara taşındığından, yetersiz kan temini dokunun oksijene aç kalmasına neden olur. Kalp ve beynin yüksek derecede metabolik olarak aktif dokularında, vücut ısısında 3-4 dakika kadar kısa sürede dokularda geri dönüşü olmayan hasar oluşabilir. Böbrekler ayrıca kan akışı kaybı (hızlı böbrek iskemisi) nedeniyle hızla hasar görür. Daha düşük metabolik hızlara sahip dokular, 20 dakika sonra geri dönüşü olmayan bir hasara uğrayabilir.
Akut bacak iskemisinin klinik belirtileri (“altı P” olarak özetlenebilir) ağrı, solukluk, kassızlık, parestezi, felç ve poikilothermia’yı içerir.
Acil müdahale olmadan, iskemi birkaç saat içinde hızlı bir şekilde doku nekrozu ve kangrene ilerleyebilir. Felç, akut arteriyel iskeminin çok geç bir işaretidir ve ekstremiteyi sağlayan sinirlerin ölümüne işaret eder. Sinir hasarı sonucu ayak damlası oluşabilir. Sinirler hipoksiye karşı aşırı duyarlı olduklarından, ekstremite paralizi veya iskemik nöropati revaskülarizasyondan sonra da devam edebilir ve kalıcı olabilir.
 
Diğer
Vücudun bir kısmına yetersiz kan akışı, aşağıdakilerden herhangi birinden kaynaklanabilir:
Torasik çıkış sendromu (brakiyal pleksusun sıkışması)
Ateroskleroz (arterlerin lümenini tıkayan lipid yüklü plaklar)
Hipoglisemi (normal seviyeden düşük glukoz)
Taşikardi (kalbin anormal derecede hızlı atması)
Radyoterapi
Hipotansiyon (düşük kan basıncı, örneğin septik şokta, kalp yetmezliği)
Bir kan damarı dış sıkıştırma, ör. bir tümör ile veya superior mezenterik arter sendromu durumunda
Orak hücre hastalığı (anormal şekilli kırmızı kan hücreleri)
Kan akışını kısıtlayan ve akrobasi ve askeri uçuşlarda olduğu gibi kanı vücudun uç noktalarına zorlayan uyarılmış g kuvvetleri
Soğuk ısırması veya soğuk soğuk algınlığı tedavisi gibi yerel aşırı soğuk algınlığı
Turnike uygulaması
Artmış glutamat reseptörü stimülasyon düzeyi
Arteriyovenöz malformasyonlar ve periferik arter tıkayıcı hastalık
bir doku veya organ sağlayan önemli kan damarlarının yırtılması.
Anemi, çevreyi, kırmızı kan hücrelerinin kalp, beyin vb. Gibi hayati organlarda dahili olarak çalışabilmesi için çevreyi daraltıyor ve böylece çevreye oksijen eksikliğine neden oluyor.
Herhangi bir oral antikoagülanın erken kesilmesi.
Alkol veya opioidler gibi aşırı merkezi depresan dozlarının yutulması gibi bilinç kaybı, normal dolaşımı önleyen olağandışı vücut pozisyonları nedeniyle ekstremitelerin iskemisine neden olabilir
Daha yeni Daha eski