Kapreomisin (Capreomycin) Nedir, Yan Etkileri, Hakkında Nedir

Kapreomisin, tüberküloz tedavisi için diğer antibiyotiklerle kombinasyon halinde verilen bir antibiyotiktir.  Spesifik olarak aktif ilaca dirençli tüberküloz için kullanılan ikinci basamak tedavidir.  Damar veya kas içine enjeksiyonla verilir.
 
Sık görülen yan etkiler arasında böbrek problemleri, işitme problemleri, zayıf denge ve enjeksiyon bölgesindeki ağrı sayılabilir.  Diğer yan etkiler arasında nefes alamaması ile sonuçlanan felç vardır.  İşitsel vestibüler sinire zarar verebilecek streptomisin veya diğer ilaçlarla birlikte önerilmez.  Bebekte böbrek veya işitme sorunlarına yol açabileceği için gebelikte tavsiye edilmez.  Kapreomisin, genellikle aminoglikozid ilaçlar ailesi ile birlikte gruplanır.  Nasıl çalıştığı belli değil.
Kapreomisin, 1960 yılında Streptomyces capreolus’tan keşfedildi.  Bir sağlık sisteminde ihtiyaç duyulan en etkili ve güvenli ilaçlar olan Dünya Sağlık Örgütü Temel İlaçlar Listesinde yer almaktadır.
 
Yan etkiler
Yüksek insidans: hematüri, idrar çıkışı veya idrar sıklığı anlamlı derecede artmış veya azalmış, iştahsızlık veya aşırı susuzluk (hipokalemi, böbrek toksisitesi).
Daha az insidans: işitme kaybı, kulak çınlaması, yürüme dengesizliği, baş dönmesi, dispne, uyuşukluk, aşırı halsizlik (nöromüsküler blokaj, renal toksisite, hipokalemi), bulantı veya kusma.
Önemli renal toksisite: Bu ilacın kullanımı sırasında kan kreatinin artışı, kan üre azotu artışı, zayıf kreatinin klirensi, proteinüri (renal fonksiyonların rutin kan izlemesi ve idrar analizi gerekir).
8. kranial sinire zarar veriyor. İlacı 2 ila 4 ay kullandıktan sonra bazı küçük işitme kaybı gibi vestibüler fonksiyon bozukluğu olabilir.
Nöromüsküler belirli bir blok etkisi.
Alerjik reaksiyonlara neden olabilir: döküntü, uyuşturucu, yüz kızarması veya solgunluk, astım, çarpıntı, göğüste baskı hissi, karın ağrısı, anafilaktik şok.

Sitede Ara