Laborant Nedir, Ne Demek, Çalışma Alanları, Görevleri Hakkında Bilgi

Laborant, faaliyetleri laboratuvar türüne bağlı olarak değişen hizmet sektöründe bir eğitim mesleğine verilen addır. Laborant, sağlık kurumları laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan teknik elemandır.
 
Laborant Görevleri
Deneyler, analiz ve testler için gerekli olan mikroorganizma kültürleri yetiştirme, boya ve sabitleştirme gibi teknikleri kullanarak salgı sıvılar, hücre, doku ve vücut organlarından örnek hazırlar
Analiz için çözelti ve kültür ortamları hazırlar
Laboratuvar araç-gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizler yapar
İşlem sırasındaki gözlemlerini formlara kaydeder
Deney, test ve analiz bulgularını rapor eder
Laboratuvar araç-gereçlerini temizler, dezenfekte eder ,bakımını yapar.
Kullanılan alet ve malzemeler
Cam ve porselen malzemeler (deney tüpü, pipet, buret, desikatör, huni, mezur, erlent, balon joje, baget)
Cihazlar (mikroskop, santrifüj, yarı otomatize sistemler ve otoanalizörler, elektronik terazi, kan sayım cihazı)
Kimyasal maddeler
 
Çalışma ortamı ve koşulları
Tıbbi laboratuvar teknisyenleri sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve ilaç kokuludur (kimyevi madde ve ilaç). Görevini genellikle oturarak yaparlar. Tıbbi laboratuvar teknisyeni birinci derece maddelerle (kan, idrar vb.) ve aletlerle ilgilidir, ancak hasta ve hasta yakınları ile de iyi ilişkiler kurmak durumundadır. Bu meslek zaman zaman tek başına, zaman zaman işbirliği halinde çalışmayı gerektirir. Dikkat edilmediği takdirde mikrop bulaşma ihtimali yüksektir.
 
Çalışma alanları ve iş bulma olanakları
Tıbbi laboratuvar teknisyenleri, hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, hıfzısıhha enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde çalışabilirler.
 
Meslek eğitiminin verildiği yerler ve eğitime giriş koşulları
Mesleğin eğitimi, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık meslek liseleri ile Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı sağlık meslek liselerinin “laboratuvar” bölümünde ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Tarım meslek liselerinin ‘Laborant’ bölümünde de verilmektedir .Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerinin bölümüne girebilmek için, Millî Eğitim Bakanlığı’nca merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liselerine girebilmek için İlköğretim okulu mezunu olmak, gerekmektedir. Başvurular arasında en yüksek diploma notu yüksek olanlar kesin kayıt hakkı kazanmaktadırlar.Ayrıca sağlık meslek yüksek okullarından tıbbi laboratuvar teknisyeni olunabilir.
Laboratuvar çalışma alanları
Biyoloji Laboratuvarı Teknisyeni: Deneysel prosedürleri gözlemlemek ve kontrol etmek ve değerlendirmek, hayvanlar, bitkiler ve mikroorganizmalar üzerindeki araştırmalar kadar çalışmamızın bir parçasıdır. Faaliyet alanı, temelde tıp ve halk sağlığı alanındaki araştırma laboratuarlarına uzanmaktadır. Özel sektörde, ilaç şirketleri ve kozmetik üreticileri ve ayrıca bazı gıda üretimi alanlarında ihtiyaç duyulmaktadır.
Kimya laboratuvarı asistanı: Çoğunlukla kimyasal analizlerde, bazen de kimyasal üretimde ve Nitel Analiz ve Kantitatif Analizin çekirdek alanlarında çalışmaktadır.
Fotolaborant: Fotografik ve dijital görüntü malzemesinin geliştirilmesi, işlenmesi ve optimizasyonundan siz sorumlusunuz.
Geologielaborant:
İşbirliği: Boya ve boya geliştirme, optimizasyon, üretim, test ve uygulamalardan siz sorumlusunuz. (Laboratuar EFZ boya ve vernik)
Ziraat teknisyeni:
Tıbbi laboratuvar teknisyeni: Temel olarak rutin diyagnostikteki görevler için farmasötik teknik yardımcıları ve tıbbi teknik laboratuvar yardımcılarını destekler. Vücut sıvıları, boşaltım ürünleri ve dokularının klinik-kimyasal, hematolojik, mikrobiyolojik ve histolojik laboratuar incelemelerinde yer alırlar. Örneğin, kan örnekleri oluştururlar, pıhtılaşma testleri veya idrar tahlili yaparlar ve kan yazmaya veya histolojik inceleme materyalinin teknik hazırlanmasında işbirliği yaparlar. Tıbbi laboratuvar teknisyenleri çoğunlukla hastane laboratuvarlarında, özel muayenehanelerde veya tıbbi uzman laboratuarlarda çalışmaktadır. İsviçre’de tıbbi laboratuvar teknisyeninin adı Biyomedikal Analist olarak değiştirildi.
Kendi şifalı otlarını işleyen bir bitki uzmanının eski işi.
Süt laboratuar teknisyeni: Süt ve süt ürünlerini bakteri ve genellikle yabancı maddeler için kontrol ederler.
Fizik laboratuarı teknisyeni: Test, ölçüm ve araştırma laboratuvarlarında kullanılır. Teknik ticarette, imalatta ve danışmanlıkta da bulunabilirler.
Tekstil laboratuarı teknisyeni: Tekstil teknolojisi, tekstil terbiye ve tekstil kimyasına odaklanarak tekstil endüstrisi laboratuvarlarında çalışıyorsunuz.
Trinkwasserlaborant. Üretilen saf suyun kalitesini kontrol eder ve izler ve limitlere uyumu izlemek ve yapılması gerekenleri tavsiye etmekten sorumludur.
Veteriner laboratuvar teknisyeni:
Yapı malzemesi veya beton laboratuvar teknisyeni: Beton karıştırma tesisleri veya müşteri için uygunluk testlerinin ve kimlik kontrollerinin yapılması. Agregaların testi. Beton testi
Kültürel Çalışma: Kültürel deneysel düzenleme anlayışı ve uygulaması. Kültürel yönetim ve sanat üretimi arasında çalışmaktadır. Ev sahibinin aktif olarak kültürel gelişime katılmasını sağlar. Çok yönlü olarak, disiplinlerde ve kurumlarda çalışır. Geleneksel sanatçının aksine, kültür laboratuarı teknisyeni genellikle diğer insanlarla ağlarda çalışır. Kendisini bir üretici olarak değil, bir hizmet sağlayıcı olarak görüyor.
 

Sitede Ara