Milliyet Nedir, Ne Demek, Tanımı, Hakkında Bilgi

Milliyet, bireysel bir kişi ile devlet arasındaki yasal bir ilişkidir. Milliyet, kişi üzerindeki devlet yetkisini verir ve kişiye devletin korunmasını sağlar. Bu hak ve görevlerin devletten devlete değiştiği durumlar.
Özel ve uluslararası sözleşmelerle, vatandaşlarının kim olduğunu belirlemek her devletin hakkıdır. Bu tespitler vatandaşlık yasasının bir parçasıdır. Bazı durumlarda, milliyetçilik belirlemeleri de, örneğin, vatansızlık konusunda yapılan antlaşmalar ve Milliyetçilik Avrupa Konvansiyonu gibi uluslararası kamu hukuku tarafından yönetilmektedir.
 
Vatandaşlık, bir kişi ve bir ülke arasındaki farklı bir yasal ilişki olan vatandaşlıktan teknik ve yasal olarak farklıdır. İsim ulusal, hem vatandaşları hem de vatandaşı olmayanları içerebilir. Vatandaşlığın en yaygın ayırt edici özelliği, vatandaşların seçim ya da oylama gibi devletin siyasi hayatına katılma hakkına sahip olmalarıdır. Bununla birlikte, çoğu modern ülkede, tüm vatandaşlar devletin vatandaşlarıdır ve tam vatandaşlar her zaman devletin vatandaşıdır.
Eski metinlerde, etniklikten ziyade milliyet sözcüğü, genellikle bir etnik gruba (ortak bir etnik kimlik, dil, kültür, iniş, tarih ve benzeri paylaşan bir grup insana) gönderme yapmak için kullanılır. Milliyetin bu eski anlamı siyasi sınırlar veya pasaport sahipliğiyle tanımlanmamıştır ve bağımsız bir devletten yoksun ulusları içerir (Aramiler, İskoçlar, Galce, İngilizce, Basklar, Katalanlar, Kürtler, Kabyles, Baloch, Berbers, Boşnaklar, Keşmirler, Filistinliler, Sindhi, Tamiller, Hmong, Inuit, Kopts, Māori, Sihler, Wakhi ve Székelys).
Bireyler, aynı zamanda, daha büyük bir hükümete bir miktar güç kazandıran özerk statüye sahip grupların vatandaşları olarak da düşünülebilir.
 
Uluslararası hukuk
Uluslar arası hukukta, milliyet, bir ülkeyi diğer uluslardan koruma hakkını veren statü veya ilişkidir. Diplomatik ve konsolosluk koruması, kişi ve devlet arasındaki bu ilişkiye bağlıdır. Bir ülkenin vatandaşı olma statüsü, yasaların çatışmasını çözmek için kullanılır.
Milliyet, aynı zamanda, bir ulusun konuya hak tanıması ve konuyla ilgili yükümlülükler yüklemesine izin veren durumdur. Çoğu durumda, statü devlet tarafından yaratılan herhangi bir hak ve yükümlülük için gerekli bir ön koşul olsa da, bu statüye hiçbir hak veya yükümlülük otomatik olarak eklenmez.
Birkaç antlaşmanın ve uluslararası hukukun getirdiği geniş sınırlar içinde, devletler vatandaşlarının kim olduğunu ve olmadığını özgürce tanımlayabilir. Bununla birlikte, Nottebohm davasından bu yana, diğer devletlerin, milliyetin gerçek bir sosyal bağa dayalı olması durumunda sözde bir ulusal haklarını koruma iddiasına saygı göstermeleri gerekmektedir. Çifte vatandaşlık durumunda, devletler hangi devletin yasalarının en alakalı olduğunu belirlemek için bir kişi için en etkili uyruğu belirleyebilir. Bir kişinin statüsünü ulusal olarak kaldırma konusunda da sınırlamalar vardır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 15. maddesi, “Herkesin bir milliyet hakkı vardır” ve “Hiç kimse, uyrukluğundan keyfi olarak mahrum edilemez ve milliyetini değiştirme hakkını reddetmez”.
 
Ulusal hukuk
Vatandaşlar, normal olarak, ait oldukları ülkeye girme ya da geri dönme hakkına sahiptir. Pasaportlar sadece vatandaşlar için değil, bir ülkenin vatandaşlarına verilir, çünkü pasaport ülkeye girmek için kullanılan seyahat belgesidir. Ancak, vatandaşların pasaport veren ülkelerde ikamet etme hakkı (kalıcı olarak yaşama hakkı) bulunmayabilir.

Sitede Ara