Oydaşma Nedir, Ne Demek, Tanımı Hakkında Bilgi

Oydaşma gizli veya açık çelişki olmaksızın belirli bir konuda kişilerin fikir birliği anlamına gelir.
 
Oydaşma, bir grup, topluluk ya da toplumun üyeleri arasında, temel toplumsal değerler üzerindeki anlaşma. Sosyolojide kimi düşünürler, toplumsal istikrarın temeli olarak oydaşmayı çok fazla vurgulamaktadırlar. Bu yazarlar, uzun bir zaman diliminde varlığını sürdüren bütün toplumlarda, nüfusun çoğunluğu tarafından benimsenen oydaşmacı inançların bir “ortak değer sistemi” bulunduğuna inanmaktadır
 
Bu bakış açısının geliştirilmesinde Fransızların ünlü düşünürü Jean-Jacques Rousseau’nun Toplum Sözleşmesi’nin esas alındığı söylenebilir.

Sitede Ara