Negatif koruma nedir ? Ne Demek ? Anlamı Hakkında Bilgi

Negatif koruma nedir? (Ekonomi) (Negative protection) İthalatı üzerine gümrük tarifesi konulan bir malın yurtiçi üretimi normal olarak dış rekabete karşı korunmuş olur. Ancak bazı durumlarda gümrük tarifeleri ilgili endüstriyi gerçekte korumuş olmayıp onu dış rakipler karşısında daha olumsuz bir durumda bırakabilir. Burada bir koruma değil, üstü kapalı biçimde endüstrinin cezalandınılması söz konusudur. Örneğin nihai malların ithalatı serbest iken bu endüstride kullanılan girdilerden gümrük vergisi alınması durumunda negatif koruma vardır (Bkz. Etken Koruma).

','Negatif koruma Nedir? Negatif koruma Anlamı ve Hakkında Bilgi Nedir','','publish','open','open','','negatif-koruma-nedir-negatif-koruma-anlami-ve-hakkinda-bilgi-nedir','','

Yorumlar