Sabetayizm Nedir, Tarihi, Günümüzde Sabetayizm İnancı Hakkında Bilgiler

Sabetayizm, 17. yüzyılın başlarında İstanbul'da yaşamış olan Sabbatai Zevi tarafından kurulan bir dini akımdır. Sabbatai Zevi, kendisini Mesih olarak ilan etmiş ve takipçileri tarafından büyük bir saygı görmüştür. Ancak 1666 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da Yahudi liderler tarafından tutuklandı ve İslam dinine geçmeye zorlandı. Sabbatai Zevi İslam dinine geçti ve ardından takipçileri arasında büyük bir şok yarattı. Sabbatai Zevi'nin ardından Sebatayist hareketi devam ettiren ve yaygınlaştıran birkaç kişi vardır. Bunlar arasında Jacob Frank, Nathan of Gaza ve Yakup Barnai gibi isimler sayılabilir. Jacob Frank, Polonya'da yaşamış olan bir Sebatayist lideriydi ve öğretilerini birçok insanın kabul etmesine neden oldu. Nathan of Gaza, Sabbatai Zevi'nin öğrencisiydi ve İslam dinine geçtikten sonra da Sebatayizm hareketinin liderlerinden biri olarak kaldı. Yakup Barnai ise İstanbul'da yaşamış olan bir Sebatayist lideriydi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da Sebatayizm hareketinin yayılmasına katkıda bulundu. Sebatayist hareket, tarihte Yahudilik, İslam ve Hristiyanlık gibi birçok dinin öğelerini içeren bir inanç sistemiydi. Sabbatai Zevi'nin İslam dinine geçmesi, Sebatayizm hareketinin sonunu getirse de, hareketin öğretileri ve takipçileri hala bazı toplumlarda varlıklarını sürdürmektedir. Günümüzde Sabetayizm
Günümüzde Sebatayizm, tarihi önemine rağmen, çok küçük bir topluluk tarafından takip edilen bir inanç sistemidir. Sebatayizm'in İslam dinine geçişinin ardından, hareket büyük ölçüde dağılmış ve takipçileri farklı yönlere dağılmıştır. Ancak, bazı küçük topluluklar hala Sebatayist öğretileri izlemektedir. Bugün Sabetayizm, özellikle Türkiye, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde birkaç bin kişi tarafından takip edilmektedir. Ancak, Sebatayistlerin tam sayısı belirsizdir çünkü bu inanç sistemini takip edenler, genellikle gizlilik içinde hareket ederler ve kendilerini açıkça ifade etmezler. Sabetayizm'in günümüzdeki takipçileri arasında, birçok farklı görüş ve öğreti bulunmaktadır. Bu takipçiler, Sebatayizm'in temel öğretilerine sadık kalmakla birlikte, günümüz dünyasına uyarlamışlardır. Özetle, Sebatayizm günümüzde, tarihi önemi nedeniyle ilgi gören ancak takipçi sayısı çok az olan bir inanç sistemidir. Sabetayizm'in özel bir sembolü yoktur. Ancak, Sebatayizm hareketi döneminde, Sabbatai Zevi'nin ve takipçilerinin kullanmış oldukları semboller ve işaretler bulunmaktadır. Bunlar arasında, üçgen şeklindeki bir sembol, Sabbatai Zevi'nin kendi adının baş harfleri olan "SZ" harfleri ve bazı takvimlerde kullanılan özel semboller sayılabilir. Ancak, Sebatayizm günümüzde çok küçük bir topluluk tarafından takip edildiği için, özel bir sembol ya da işaret yaygın olarak kullanılmamaktadır.
Daha yeni Daha eski