Anarko-Naturizm Nedir, Ne Demek, Hakkında Bilgi

Anarko-naturizm, anarşizm ve doğal yaşam felsefelerinin birleşimi olarak tanımlanabilir. (anarşist naturizm veya naturist anarşizm olarak da bilinir) Bu felsefe, doğanın insanlar tarafından kontrol edilmeden özgürce gelişmesi ve insanların doğayla uyumlu bir şekilde yaşaması gerektiği düşüncesini savunur. Anarko-naturistler, doğal kaynakların özel mülkiyete sahip olunamayacak kadar değerli olduğunu düşünürler ve bu nedenle doğanın kaynaklarına herkesin eşit erişimi olması gerektiğini savunurlar.
Anarko-naturistler, insanların doğal kaynakları kontrol etmek için kullanılan hiyerarşik ve otoriter yapıları reddederler. Bunun yerine, insanların doğal kaynakları korumak için birbirleriyle işbirliği yapmaları gerektiğini savunurlar. Anarko-naturistler, doğal kaynakların tükenmesine neden olan kapitalizmin ve endüstrinin de eleştirirler ve bunların yerine doğaya saygılı ve sürdürülebilir bir yaşam biçimi benimsemeyi önerirler. Anarko-naturizm, özellikle 19. yüzyılın sonlarında Fransa'da önemli bir hareket haline geldi ve günümüzde de anarşizmin bir dalı olarak varlığını sürdürmektedir.