Georg Kerschensteiner Kimdir, Hayatı, Görüşleri, Felsefesi Hakkında Bilgi

 

Georg KERSCHENSTEINER,  (1854-1932) Alman, eğitimci. Okullara ilişkin reformlarıyla ve çağdaş anlamda meslek okullarının kurulmasına katkılarıyla tanınmıştır.

Georg Kerschensteiner, 1854 yılında Almanya'nın Münih şehrinde doğan bir alman eğitimci ve pedagogdur. Kerschensteiner, modern eğitim sistemleri üzerinde önemli etkileri olan bir figürdür.

Kerschensteiner, ilk olarak matematik öğretmeni olarak çalışmaya başladı ve daha sonra Münih'teki Maximilians-Gymnasium'da okul müdürü olarak atandı. Eğitim felsefesi ve uygulamalarıyla tanınan bir reformcu olarak, özellikle meslek eğitimi ve teknik okullar konularında önemli çalışmalar yaptı.

Kerschensteiner, eğitimin teorik bilgiden çok pratik becerilere odaklanması gerektiğini savunan bir yaklaşım benimsedi. Ona göre, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmek ve onları ilgi alanlarına yönlendirmek, verimli bir eğitim süreci için temel bir adımdı. Eğitimde el becerileri, mesleki beceriler ve problem çözme yeteneklerine vurgu yaparak öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyordu.


Kerschensteiner, ayrıca sanat, bilim ve işbirliği gibi alanlarda disiplinler arası bir yaklaşımı teşvik etti. Öğrencilerin teorik bilgileri pratiğe dönüştürmek için farklı disiplinlerle etkileşimde bulunmalarını önerdi. Bu şekilde, öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirmelerini ve gerçek dünya sorunlarına çözümler üretebilmelerini sağlamayı amaçladı.

Georg Kerschensteiner, eğitimdeki reform çalışmalarıyla tanınan ve çağdaş eğitim sistemi üzerinde derin etkileri olan bir eğitimci olarak kabul edilir. 1932 yılında Münih'te öldü, ancak eğitim felsefesi ve yaklaşımları hala günümüzde tartışılmakta ve değerlendirilmektedir.

Hem kuramsal olarak, hem de uygulamaya ilişkin pek çok ürün vermiş olan Kerschensteiner, yazılarında özellikle öğretim kavramı üzerinde durmuş, bu konuda kendine özgü kuramlar getirmiştir. Öğretimin ancak öğrencinin içinde bulunduğu gelişme aşamasına uygun düşen kültür ürünlerinin aracılığıyla başarılı olarak gerçekleştirilebileceğini savunmuştur. Ona göre okulda verilecek eğitimin en önemli hedeflerinden biri kişilik oluşturmaktır. Böylesi bir öğretimde mesleki eğitimin vazgeçilmez bir önemi vardır. Son hedef ise eğitim aracılığıyla eksiksiz bir yurttaş yetiştirmektir.

Kerschensteiner iyi bir yurttaş yetiştirmek ve bu konuda gençlere olanak sağlamak açısından özellikle iki kuruluş ve sistem üzerinde durmuştur. Bunlardan biri iş okulları, diğeri “bütünsel eğitim sistemi”dir.

Georg Kerschensteiner'in görüşleri, eğitimin temel amacının pratik becerilerin geliştirilmesi olduğunu vurgulayan bir perspektifi yansıtır. Öğrencilerin sadece teorik bilgileri öğrenmekle kalmayıp, bunları uygulamaya dönüştürebilmeleri gerektiğini savunur. Ona göre, el becerileri, mesleki beceriler ve problem çözme yetenekleri gibi pratik yeteneklerin eğitimde önemli bir yeri vardır.

Kerschensteiner, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin keşfedilmesine ve onların ilgi alanlarına yönlendirilmesine büyük önem verir. Bu şekilde, öğrencilerin potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkarabilecekleri bir eğitim ortamı sağlanır. Ona göre, her öğrencinin kendine özgü bir yetenek ve ilgi alanı vardır ve eğitim sistemi bu farklılıklara uygun şekilde yapılandırılmalıdır.

Disiplinler arası yaklaşımı teşvik eder. Öğrencilerin farklı alanlar arasında bağlantılar kurabilmelerini ve bütünsel bir eğitim alabilmelerini destekler. Sanat, bilim ve işbirliği gibi farklı disiplinler arasındaki etkileşimi teşvik eder ve öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirmelerini hedefler.
Kerschensteiner'in görüşleri, öğrenci merkezli bir eğitim anlayışını yansıtır. Öğrencilerin aktif katılımını teşvik eder, onlara öğrenme sürecinde sorumluluk ve özgüven kazandırmayı amaçlar. Öğrencilerin kendi deneyimlerini yapmalarına ve kendi bilgilerini oluşturmalarına olanak tanır.

Sonuç olarak, Georg Kerschensteiner, eğitimin öğrencilerin pratik becerilerini geliştirmeye odaklanması gerektiğini savunan bir eğitimci olarak bilinir. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanıyarak, onları gerçek dünya uygulamaları için hazırlamayı hedefler. Disiplinler arası bir yaklaşım benimser ve öğrenci merkezli bir eğitim anlayışını destekler.
Daha yeni Daha eski