Cebeci Ahmed Paşa Kimdir, Hayatı ve Çalışmaları Hakkında Bilgi

 Ahmed Paşa, Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir devlet adamıydı ve mali alanlarda önemli görevler üstlendi. 

AHMED PAŞA [Cebeci] ( ? -1683)

Ahmed Paşa, özellikle mali alanda gösterdiği başarılar ve devletin mali durumunu düzeltme çabalarıyla tanınmış bir Osmanlı devlet adamıdır.


Eğitim ve Kariyer Başlangıcı: Ahmed Paşa, İstanbul'da doğdu ve eğitimine ulema Çivizade Mehmed Efendi'nin yanında başladı. Daha sonra devlet hizmetine girdi ve kısa sürede yükselerek Cebecibaşı unvanını aldı.

1662 yılında Ahmed Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun mali sorunlarıyla başa çıkmak üzere Başdefterdarlık görevine atanmıştır. Döneminde devlet bütçesi sürekli açık veriyor ve para değeri sık sık düşüyordu.

Cebeci Ahmed Paşa, on üç yılı aşkın bir süre yürüttüğü başdefterdarlık görevindeki başarıları nedeniyle 1675’te Mısır valiliğine atandı. Ancak göreve başlamasının beşinci ayında Mısır halkı vergi toplamada uyguladığı baskılar yüzünden ayaklandı. Halk, Ahmed Paşa’yı hapsedip, ulemadan Ramazan Bey’i vali yaptı. Olaylar İstanbul’da duyulunca Ahmed Paşa, Mısır valiliğinden alındı. 1677’de Diyarbakır valiliğine atandı. 1679’da yapılan bir değişiklikle, Bosna valiliğine gönderildi.

Vezirlik ve Askeri Katılım: Ahmed Paşa, 1665 yılında vezirlik unvanını aldı. Ardından Fazıl Ahmed Paşa'nın Macaristan seferine ordu defterdarı olarak katıldı. Ayrıca Girit seferine de katıldı ve Kandiye Kalesi'nin alınmasında önemli rol oynadı.

Mısır Valiliği: 1675 yılında Ahmed Paşa, Mısır valiliğine atandı. Ancak göreve başlamasının beşinci ayında Mısır halkının vergi baskılarına karşı ayaklandı ve Ahmed Paşa hapsedildi. Bu olayların İstanbul'a ulaşmasıyla Ahmed Paşa Mısır valiliğinden alındı.

Diğer Valilikler: Ahmed Paşa, ardından Diyarbakır valiliği ve Bosna valiliği gibi görevlere atanmıştır.

Ölümü: Ahmed Paşa, 1681 yılında Tamışvar valisi olarak atanmış ve Vilayet askerleriyle II. Viyana Kuşatması'na katılmıştır. Ancak bu sırada hastalanarak ölmüştür.


Daha yeni Daha eski