Jean Moréas Kimdir, Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri Hakkında Bilgi

Jean Moréas, Yunan asıllı Fransız şair ve yazardır. 15 Nisan 1856'da Yunanistan'ın Atina şehrinde doğdu ve 31 Mart 1910'da Paris, Fransa'da öldü. Moréas, sembolist akımın önemli isimlerinden biridir ve sembolizmin Fransız edebiyatındaki önde gelen temsilcilerinden biridir.

Sembolist akım, 19. yüzyıl sonlarında Fransız edebiyatında ortaya çıkan ve sembolik ifadeleri kullanarak içsel dünyayı anlatmayı amaçlayan bir akımdır. Jean Moréas, sembolizmin kuramsal açıdan şekillenmesine katkıda bulunan önemli yazılar yazdı ve sembolist hareketin ileri sürdüğü edebi değerlere bağlı kaldı.En ünlü eseri olan "Simbolist Manifesto" (Sembolist Bildirgesi), sembolizmin temel ilkelerini tanımlayan ve bu akımın neyi amaçladığını açıklayan bir metindir. Moréas, sembolizmi diğer edebi akımlardan ayıran özellikleri ve sembolizmin estetik anlayışını vurgulayan birçok yazı yazdı.

Jean Moréas, sembolist akımın önde gelen şairlerinden biri olarak kabul edilir ve sembolizmin Fransız edebiyatındaki etkisini pekiştiren bir figürdür. Eserleri, sembolizmin önemli metinleri arasında yer alır ve sembolizmin edebiyat dünyasındaki etkisi hala sürmektedir.

Hayatı

Bir hukukçu babanın oğlu olarak dünayaya geldi. Çocukluğu ve öğrenim yılları Atina'da geçti. Fransa'ya gitmeden önce, Yunanca ve Fransızca şiirlerini Tourterelles et vipères (1878; Kumrular ve Engerekler) adlı kitapta yayınladı. 1879'da Paris'e yerleşti ve Yunanistan'da başladığı edebi çalışmalarına burada devam etti. 1882'ye dek birçok Avrupa ülkesine seyahatleri oldu.

Edebi yaşamının ilk dönemlerinde Parnasçılar'a ve yine sanatın bağımsızlığı temelinde şeklî yetkinliğe ulaşmayı amaç edinen Dekandantlar'a katıldı. Bu dönemine ait tamamı Fransızca şiirlerden oluşan kitabı Les Syrtes 1884'te yayınlandı. Daha sonra Sembolizm'e yöneldi. Şiirde Sembolizm'in ilkleri ilk defa, onun 11 Ağustos 1885'te XIXe Siècle'de yayımlanan bir makalesiyle belirlendi. Moréas, 1886 yılında Le Symboliste dergisini kurdu; 18 Eylül 1886 günkü Le Figaro gazetesinin edebiyat ekinde Sembolizm bildirisini yayınlayarak bu akımın tarihini ve özelliklerini ilan etti. 1886'da yayınlanan Les Cantilènes (Dokunaklı Şarkılar) ve 1891'de yayınlanan Le Pèlerin passioné'nin (Tutkulu Hacı) bu dönem eserlerinin en ünlü ve Sembolist şiirlerin en önemli örneklerindendir.

Ancak Moréas, 1891'de klasik anlayışa geri dönmek gerektiğini savunarak Sembolizm'cilerden ayrıldı. 16.ve 17. asırlarda Fransız şiirine hakim olan Klasik Yunan ve Latin şiiri etkilerini canlandırmaya amaçlayan, École romane 'ı (Roma okulu) kurdu ve öğrencileri olan Raymond de la Tailhède, Maurice du Plessys, Ernest Raynaud ve Charles Maurras gibi genç şairlerle serbest nazmı bırakarak klasik şiirin biçim ve konularına döndü. Énone au clair visage (1893; Aydınlık Yüzlü Énone) ve Eriphyle (1894), Les Stances (1899-1905 Kıtalar), Euripides'ten esinlenerek yazdığı manzum oyunu Iphigénie à Aulide (1903; Iphigeneia Aulis') bu dönem edebi anlayışının eserlerindendir.

Moréas,  XX. yy Türk Edebiyatında Sembolizm dönemine ait şiirleriyle yer yer Ahmet Haşim'i, klasiklere yönelişiyle de Paris'te kendisiyle dostluk kurmuş olan Yahya Kemal'i etkilemiştir.

Başlıca Eserleri:

Jean Moréas'ın eserleri, özellikle sembolist akımın etkisi altında yazılmış şiirler ve yazılar içerir. İşte Jean Moréas'ın bazı önemli eserleri:

"Les Stances" (1899): Bu kitap, Moréas'ın sembolist şiirlerini içerir. Şairin sembolizmle ilgili düşüncelerini ve estetik anlayışını yansıtır.

"Le Pèlerin passionné" (1903): Moréas'ın dini temaları işlediği bir şiir koleksiyonudur. Kitap, Hristiyanlık ile sembolizmin etkileyici bir birleşimini sunar.

"L'Idee de Dieu dans la poesie francaise d'aujourd'hui" (1893): Bu yazı, Moréas'ın sembolizm hakkındaki düşüncelerini daha fazla açıklar ve sembolizmin dinle ilişkisini inceler.

"Sceptres d'Isis" (1901): Bu şiir koleksiyonu, sembolist estetiği ve sembollerle dolu lirik anlatımı içerir.

"L'Art dans la vie humaine" (1903): Bu yazı, sanatın insan yaşamındaki rolünü ve önemini ele alır. Moréas, sanatın toplumsal ve bireysel yaşam üzerindeki etkilerini inceler.

Jean Moréas'ın eserleri, sembolist akımın temel ilkelerini yansıtan ve sembollerin gücünü vurgulayan edebi metinler olarak önemli bir yer tutar. Moréas, sembolizmin Fransız edebiyatındaki gelişimine önemli katkılarda bulunmuş bir yazardır ve bu nedenle sembolist akımın önde gelen figürlerinden biri olarak kabul edilir.

Daha yeni Daha eski