Kuvvei Seyyare, Kuvayı Seyyare Nedir, Kuruluşu, Amacı Hakkında Bilgi

 Kuvve-i Seyyare, Türk Kurtuluş Savaşı döneminde özellikle Çerkez Ethem tarafından kurulan ve yönetilen bir milis süvari birliğidir. Bu birlik, Türk Kurtuluş Savaşı'na katılan güçlerden biri olarak hareket etmiştir.

Çerkez Ethem, 1919 yılında İzmir'in Yunan işgaline uğramasının ardından, Salihli Cephesi'ni kurmuş ve kendini cephe komutanı ilan etmiştir. Bu dönemde, Emrindeki kuvvetlere "Kuvve-i Seyyare" adını vermiştir.


Kuvve-i Seyyare, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında iç ayaklanmaları bastırma görevi de üstlenmiştir. Özellikle Birinci ve İkinci Anzavur Ayaklanmaları, Birinci ve İkinci Düzce Ayaklanmaları, Adapazarı Ayaklanması ve Kuva-yi İnzibatiye'ye karşı başarılı operasyonlar gerçekleştirmişlerdir.

Bu birliğin finansmanı, Ethem Bey tarafından zenginlerden toplanan paralarla sağlanmış, subay ve erlerine yüksek aylıklar ödenmiştir. Kuvve-i Seyyare, Ankara Hükûmeti'ne başkaldırdığı 1920 yılında, bağımsız bir süvari tümeni gibi hareket etmiş ve yaklaşık olarak beş bin kişiden oluşmuştur. Bu birlik, Türk Kurtuluş Savaşı'nın önemli güçlerinden biri olarak savaşa katılmış ve başarılar elde etmiştir.

Ancak, 1921 yılında Çerkez Ethem'in birlikleri dağılmış ve Ethem Bey sürgüne gitmiştir. Bu, Kuvve-i Seyyare'nin aktif rol oynaması döneminin sonunu işaretlemiştir.

Diğer birlikler:

Topçu bataryası, makineli tüfek bölüğü, sıhhiye bölüğü,  Ethem Bey'in karargâhı (100 atlı).

Tevfik Bey'in karargâhı (40 atlı), bolşevik taburu (yüzbaşı İsmail Hakkı Bey komutasında 5 subay ve 260 er).

Parti Pehlivan [Mehmet) müfrezesi (500 kişi).

Manyaslı Şevket müfrezesi (120 kişi), Çorum müfrezesi (120 kişi), Abaza Mehmet müfrezesi (120 kişi).

Arif Bey müfrezesi (120 kişi).

Doktor Fazıl müfrezesi (120 kişi).

Karakeçililer müfrezesi (200 kişi).

Hamza Kaptan müfrezesi (50 kişi),

Tahsin Bey müfrezesi (130 kişi),

Eskişehir Milis Alayı (400 kişi),

Mehmet müfrezesi (106 kişi).

Kaptan Macl müfrezesi (120 kişi), ve geri hizmetlerde 200 piyade.

Daha yeni Daha eski