Charlemagne (Şarlman) Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

 Charlemagne, 742-814 yılları arasında yaşamış Frank kralı ve Kutsal Roma-Cermen İmparatoru'dur. Charlemagne, Batı Avrupa'da siyasi, kültürel ve ekonomik birleşikliği sağlamak amacıyla önemli reformlara öncülük etmiştir.

İktidara Yükselişi ve Kardeşiyle İlişkileri: Charlemagne, Kısa Pepin'in oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Babası öldüğünde, kardeşi Carloman ile birlikte Frank Krallığı'nı yönetmeye başlamıştır. Ancak, Carloman'ın ölümüyle Charlemagne tüm krallığın kontrolünü eline almıştır.

Savaş ve Fetihler: Charlemagne, Lombard Kralı Desidarius'a karşı düzenlediği seferle Lombardiya'yı ele geçirmiş ve İtalya'nın kontrolünü sağlamıştır. Saksonlarla uzun süren savaşlarda galip gelerek Saksonları Hristiyanlaştırmış ve Frank Krallığı'nı genişletmiştir.

Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu: 800 yılında Papa III. Leo tarafından Roma'da taçlandırılarak Kutsal Roma-Cermen İmparatoru ilan edilmiştir. Bu, Batı Avrupa'da Roma İmparatorluğu'nun devamı niteliğinde bir imparatorluğun başlangıcı olmuştur.


Yönetim ve Toprak Düzeni:
Charlemagne, imparatorluğunun yönetimini merkeziyetçi bir şekilde düzenlemiş ve feodal sistemin temellerini atmıştır. Toprakları büyük soylulara dağıtarak onlara bağlılık yemini etmelerini sağlamıştır.

Eğitim ve Kültür: Charlemagne, sarayında bir akademi kurarak bilim adamlarını toplamış ve kültürel bir canlanma yaşanmasına öncülük etmiştir. Alcuin gibi önemli bilginlerle çalışarak eğitim sistemini güçlendirmiş ve yazı dilini standartlaştırmıştır.

Hukuk ve Kilise Düzenlemeleri: Charlemagne, imparatorluğu içinde hukuki düzenlemeler yaparak yasaların birleştirilmesini sağlamıştır. Ayrıca, kilisenin gücünü artırmış ve kiliseyle sıkı bir işbirliği içinde olmuştur.

Ölümü ve Mirası: Charlemagne, 814 yılında ölmüş ve mirasını büyük ölçüde kiliselere bırakmıştır. Bu, imparatorluğun gelecekteki zorluklarla karşılaşmasına neden olmuştur.

Charlemagne'ın yönetimi, Batı Avrupa'nın birleşik bir siyasi otorite altında olmasına katkıda bulunmuş ve Orta Çağ'ın başlarında yaşanan dağınıklığa bir çözüm sunmuştur. Ancak, Charlemagne'ın ölümünden sonra imparatorluğun parçalanmasıyla feodal yapı güç kazanmıştır.

Sitede Ara